Dr. Bittner Nóra a Magyar Rákellenes Liga újonnan megválasztott elnöke

A Magyar Rákellenes Liga 2016. május 26-án köztes választást tartott. A Választó Küldöttgyűlésen a küldöttek megválasztották az elnököt, az általános elnökhelyettest és az egy hiányzó elnökségi tagot. A Választó Küldöttgyűlésen a következő eredmény született: Elnök: Dr. Bittner Nóra PhD, osztályvezető főorvos

Tervek


Fő tevékenységemnek a betegekkel való kommunikációt tekintem, hiszen minden beteg joggal várhatja el, hogy valóban személyre szóló kezelést kaphasson, kialakulhasson az eredményes kezeléshez szükséges orvos-beteg bizalom. Kiemelten fontosnak tartom a betege lelki támogatását is az onkoterápiás kezelések során.
Részt vettem a daganat ellenes gyógyszerek nemzetközi kutatásában is orvos szaktanácsadóként.
Továbbra is fontos az elsıdleges prevenció, azaz az egészséges életmód (mozgás, táplálkozás) és a szekunder prevenció, azaz a szőrıvizsgálatok további hangsúlyozása, szervezése, hiszen ezekkel lehetne valóban csökkenteni a magyar betegek kiemelkedıen magas megbetegedési és halálozási adatain. Fontos az onkológiában alkalmazható új terápiás lehetıségeinek megismertetése a betegekkel, majd a szakmai kollégiummal közösen harcolni, az új elérhetıségek, elérhetıvé tételéért.
A Magyar Rákellenes Ligán belül, az onkológiai és a sugárterápiás szakmai kollégiummal szorosan együttmőködve küzdünk annak érdekében, hogy az ország valamennyi részén az onkológiai centrumokban azonos ellátási lehetıséghez juthassanak a betegek, illetve a betegutak a progresszivitás alapján mihamarabb eljuthassanak a legjobb ellátást biztosító intézetbe.
Tekintve, hogy a daganatos megbetegedések egyre nagyobb számban a fiatal 40 év alatti korosztályt is érintik, egyre fontosabb a fiatalok, középiskolások önkéntes munkába való bevonása és az önvizsgálat és az egészségtudatos életmód kialakításának ismertetése. Ezért célszerő a fiatalokat is megszólító programok megszervezése, az egyes alapszervezetekben is.

A Nézőpontváltó Egyesület és a Nézőpontváltó rákellenes színházi staféta program munkatársai szívből gratulálnak

Dr. Bittner Nóra osztályvezető főorvos asszonynak

elnökké választásához!

Iratkozzon fel hírlevelünkre!