Nézőpontváltó® köszöntők

"A Nézőpontváltó® csapat tevékenysége arra irányul, hogy szemléletváltásra biztasson, és abban praktikusan segítsen. Felhívják a figyelmet arra, hogy az emberek álljanak önmagukhoz másként, mint addig! Vigyázzanak arra a testre, ami az övék! Próbálják az adottságaikból a lehető legtovább a lehető legjobbat kihozni! De ha mindazok ellenére mégis megbetegednének, akkor tudják, kikhez, hova fordulhatnak támogatásért, kik nyújtanak segítő kezet.”

Dr. Borbényi Erika, Szedlacsek Emília és Sári Edina köszöntő üzenete az oldalra látogatóknak.

 

Tovább olvasom

Kunvári Bella, a XX. század-eleji civil-aktivista MeNŐtárs

A modern fogorvosnő, műgyűjtő, kultur-mozgalmár, polihisztor, múzsa története Prof. Dr. Forrai Judit tollából

 

Kunvári Bella megtestesítője a XX. század eleji emancipált, modern, kulturált nőnek, aki orvosi hivatást választva kiváló szakember, életpályájával társadalmi és művészi ambícióival, emberi attitűdjével szinte egyesíti mindazt a tulajdonságot, amit modellként állíthatunk a század-eleji modern értelmiségi nő mintájának. Kiváló orthodontus, a legjobb társaságokban forgó, művészeteket kedvelő, szenvedélyes műgyűjtő, az emberi szabadság, női emancipáció jeles képviselője, Dolgozó Nők Clubjának és e mozgalom élharcosa, nemzetközi szakmai és kultúrkapcsolatokat ápoló s mellesleg József Attila egyik rövid-életű múzsája, élete végéig hű barátja. megtestesíti mindazt a modern női eszményt, aki alkalmas egy új évszázad új embertípusát képviselni. Vezető értelmiség a maga területén, mindehhez kedves modor, nagy empátia, széles látókőr, jó érzék párosodik.

Abban a szerencsében volt részem, hogy gyerekkoromban Ő volt a fogszabályozó fogorvosom, mire megismertem Őt addigra a sportos, agilis, mozgékony, fiatal hölgyből megbecsült, szépen megőszülő, igen kedves remek fogorvos nénim lett a régen-ma Zoltán utca, de akkor az 1950-es évek végén a Beloiannisz utca Fogszabályozó Intézet vezető főorvosaként.

 

Gyökerei

Kunvári Fülöp (1840-1928) az apa mérnök,[1] remek szakember, aki szakértelmével járja Európát. Munkái, cikkei a Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönyében jelennek meg[2] Mérnöki munkája mellett már fiatal korában numizmatikával kezdett foglalkozni. Összeházasodva Aranyossy Mariskával hat gyerekük születik Györgyi, Aurél, Imre, Bella és Lilla, valamint Ernő, aki műegyetemista korában 1910-ben hirtelen meghal.

Rendkívül összetartó család. Az apa Budapest legnagyobb adófizetői közé tartozik így a városi törvényhatóságok Bp. Székes-főváros Képviselőtestületében[3] Törvényhatósági Bizottság tagja lesz. Numizmatikai gyűjteménye az ország legnagyobb gyűjteményévé válik, s tagja az Országos Régészeti és Embertani Társulatnak, iniciatív, aktív szerepet játszik a Numizmatikai szakosztály és a Numizmatikai Közlöny szerkesztésében, munkájában.

A három Kunvári lány főleg a két kisebb gyermek sok időt töltöttek együtt. Mire nagyobbacskák a kor divatos szellemei játékai szerint együtt fejtettek keresztrejtvényeket. A sikeres megfejtéseket beküldték az újságoknak és többször nyertek.[4]

Ifjú leányokat az egész család elkíséri a társadalmi szokásai szerint táncmulatságra, bevezetve a jó társaságba, amelyről az újságok társasági rovatai adnak információt.[5]

Az apa művészi és gyűjtési szenvedélyét a két legkisebb lány Bella (1895-1979) és Lilla (1897-1984) öröklik.

 

Tanulmányok

Kunvári Bella 1895-ben Budapesten születik. A középiskola elvégzése után, szülei a régi előítéletekre támaszkodva, nem akarták egyetemre engedni. Nagy otthoni harcok után azonban mégis kivívta, hogy egyetemre menjen. 1918 nyarán a karlsbadi cukorbeteg szanatóriumban dolgozik Erényi Jenő nagyváradi professzor munkatársaként, aki 1910-ben közegészségügy terén szerzett érdemei elismeréseként királyi tanácsosi címet kapta, mint fürdőorvos.

Bella 1919-ben elvégezte a budapesti Egyetem orvosi fakultását, amely után a klinika Pszichológiai Intézetébe került.

Később egy évig dolgozott Adolf Strümpell (1853-1825) professzornál, a traumatikus neurózis, a pszichés trauma elmélet első kidolgozójánál.[6] Adolf Strümpell pedig a modern experimentális pszichológia atyjánál Carl Wunderlichnél tanult. Szorgalmas munkája eredményeként később kinevezik a lipcsei egyetem rektorává. Ezen a patinás helyen tanul Kunvári Bella egy évig az 1919-20-as évben.

A húg Lilla is követi nővérét az orvosi tanulmányokban[7] ám míg Bella sikeresen elvégzi az egyetemet Lilla csak négy évet jár és akkor jön rá, hogy ő szobrász lesz, az Iparművészeti Iskola esti tanfolyamán tanul tovább, mindketten a Galilei Kör rendszeres látogatói, tagjai lesznek, Lilla elismert, kiváló szobrászművésszé, plakettok készítőjévé válik.[8]

 

  Dr. Kunvári Bella

A szakma

Bella a lipcsei tanulmányok befejeztével hazatér, fogorvossá képezte ki magát a József-utcai katonai fogászaton,[9] ahol nyolc évig dolgozott. Ezzel egyidejűleg a klinikán fogszabályozásra specializálódott. Hogy miért a fogászatot választja a pszichológia helyett nem tudjuk, de hogy ezen belül az orthodonciát választja, az érthető, mert itt is izmokkal foglalkozik, mint első állomásán Lipcsében s azok malfunkcióinak korrigálásával.

 

A szakmai tanulmányok után természetesen magánrendelőt nyit az elegáns Andrássy úton. A rendelések folyamatosságára újsághirdetésben hívja fel paciensei figyelmét

 

Orvosi hír: Kunvári Bella dr., VI., Andrássv út 21, félelmeiét 1. rendelőjének telefónszáma. megváltozott 124—71-re. Fogad : 2—6-ig fogbetegeket.

Orvosi hír. Dr. Kunvári Bella fogorvos amerikai tanulmányút járói visszajött és rendelését hétfőtől kezdve folytatja Andrássy út 21., 3—6-ig[10]

 

Társasági-baráti kapcsolatok

A pesti értelmiség, egyetemi ifjúsá, a Galilei kör, a különböző irodalmi szalonok állandó szellemi pezsgésben vannak, írók, költők, művészek találkoznak, vitáznak. Kunvári Bella aktív résztvevője e köröknek, nagy baráti társaság veszi körül, s lassan ezek az írók, költők mind paciensei lesznek.

Egy vidám családi fényképen látható Bella testvérével a Városligeti fasor 33. szám alatti háromemeletes szecessziós műremek, a Vidor-villa teraszán, amelynek világhírű lakója Szilárd Leó (1898–1964) fizikus, atomtudós. Ugyanis Szilárd Leo édesanyja Vidor Tekla a híres dr. Vidor (Lustig) Zsigmond szemész professzor egyik lánya. A professzor, felkérte tehetséges építész fiát Vidor Emilt, hogy úgy építsen családi villát, hogy mindhárom lánya egy-egy emeleten tudjon élni majdani családjával. Így került anyai nagyapai gondoskodás révén Szilárd Leo a Vidor-házba.

 

Múzsa és szerelem

1924. februárban Kunvári Bella Balogh Vilma[11] Üllői úti irodalmi szalonjában egy asztalon találta Nem én kiáltok c. verses füzetet, s nem tudta kezéből letenni, „belerészegedett”[12] olyan hatása alatt volt e versnek és a kötetnek. Kérdezősködött az ott lévő vendégek között ki írta ezt a verset, s akkor derült ki a vendégek között ott van az ifjú költő József Attila, vékonyan, soványan, 19 évesen.

„Így kezdődött. És olyan jó barátok lettünk, évekig együtt futottunk, és egész részegre beszéltük és később csókoltuk egymást”

Későbbi visszaemlékezéseiben így ír Bella József Attiláról és a kapcsolatukról:

„Sétáltunk az esőben és nagyon szerettem, mikor verset recitált. Azt nem lehetett szavalásnak mondani, mert mindig egyhúrú hangszer volt. Nem változtatta, nem színezte, de azon az egy hangon minden szónak minden mélységét kiadta. Nem is tudom máshoz hasonlítani, mint Bartók Béla zongorajátékához. Minden hangja kiadta a jelentésnek a teljes hátterét, és ugyanakkor a helyi értékét is… Emlékszem egy délelőttre, a Ráday utcában esett az eső, rám nézett, és olyan furcsán fölismerve az érzését és nem értve mondta: a bőrödbe szeretnék bújni.

József Attila 1924-25

 

Versek és levek íródnak Bellának, amelyeket élete végéig nagy becsben tart, majd végül a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, mint nemzeti értéket ad át további megőrzésre.

 1925. febr. 21. — KUNVÁRI BELLÁNAK

Majdnem a versig,
Vers erejéig

Izzik a szó és

Izzik a szólam,
És üzenem már .

Esti fohászként,
Még mielőtt a'
Párna mutatná

Álmom irányát,


Még az utolsó,
Éber igévé!
Gőgöm igéző,
Új erejével

Azt üzenem, hogy

Itt vagy a bordám

Közt, csak ügyetlen

Ujjaim útja

Téved, ezért is

Tűnsz el előlem

Én, szerelemmel

És szerelembe

Esve szerelmes

Lélek, időzöm Itt,

veled és itt,

Már szerelemről

Szórva szavam, csak

Égek, a fényed

Ég nekem és én

Érni, elérni,
Élni, beérni,
Lenni szeretnék —

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattára JA 1025/7 jelzet alatt a következő, Kunvári Bellához írott sorokat is őrzi:

Itt voltam

Kézcsók és

visz. lát.

J.Attila

Bp. 1931.máj.30.

 

Nem csak versek íródnak, de érzelemmel teli levelek is keletkeznek József Attila és Bella között. Találkozásaikkor Bella lelkesen magyarázott a műgyűjteményekről, a festményekről, a művészekről, Attila meg minden információt szivacsként szívott magába. József Attila 1925. február 21-én Szegedről keltezett levele például így kezdődik:[13]


„Kedvesem, Olyan szomorú vagyok, hogy csak álmaid érthetik meg beszédem. Ugye, hogy mi megsimogatjuk egymás arcát lefekvés előtt, így a távolról is? Hiszen csak száz még néhány kilométerről van szó és remegő vágyaink összetalálkoznak az esthajnalcsillagon, melynek egyik fele a te szívedből, másik fele az enyémből hajlik az égboltozatra."

Barátságuk egy életen át tartott, még ha szerelmük hamar el is múlt.

„Megszerethetsz másik fiút, aki téged így akarhat.

Szerelmesem, mint én veled, evezhettek föl a víznek

Csak az Istent szerelmesem,

Az én szép nagy Istenemet,

Megőrizzed”

 

Végül is nem szakítottak, de Bella elmegy Amerikába három hónapra szakmai továbbképzésre, Attila meg Bécsbe megy tanulni. Élete végéig fogorvosa marad az egész családnak, s az utolsó pesti alkalommal is találkoznak a Siesta szanatóriumban, ahol József Attila fekszik, Bella meglátogatja, egy virágcsokorral.

„Attila rám néz, akkor már régen nem találkoztunk.. s azt mondja: Ezt a halottnak hoztad?

Bella más szerelmi kapcsolatáról teljes diszkréció miatt nem tudunk, Bella egyedül él csak a munkájának és szenvedélyeinek, társadalmi szerepeinek.

 

Tudomány

Bár a 1895. december 19-én 65.719. sz. Vallás és Közoktatásügyi miniszteri rendelet biztosítja a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészeti pályákra a női jelentkezőket az egyetemre, remek, szorgalmas tehetséges orvosok lesznek, ám a tudományos életbe való betörésük a nőknek sokkal nehezebb, mint gondolnánk. Ügyes, jó kezű szakember Bella, de a tudományos megjelenése csak a második világháború után lehetséges a szakirodalomban.[14] Komoly izomerő vizsgálatokat végez, amelyek befolyásolják a kinövő fogak helyzetét, maxilla-faciális fejlődési rendellenességekkel, a szájpad-hasadékkal, genetikai kérdésekkel foglalkozik, iskolafogászat szervezéssel. Külföldi konferenciák aktív résztvevője. Sok tanítványt nevelt nagy lelkesedéssel kiváló szakértelemmel.

 

Civil szerveződés, társadalmi aktivitás

A kor divatja szerint az értelmiségi nők, akik bekerültek a munkaerőpiacra, s vezető példaképei lettek a modernitásnak lelkes hívei és követői lettek a kor feminista megmozdulásainak, hiszen az ő harcuk révén jutott nagy nehezen lehetőségük a nőknek normális foglalkozást végezni, nem kiszolgáltatottan másodlagos állampolgárként a beskatulyázott un. női szerepbe, ami a háztartást és a gyereknevelés egyedüli szerepvállalását jelentette csupán. Részt vehettek a tudományos életben, a művészetekben és civil szerveződésekben. A know-how módszert 1926-ban az Észak-Amerikai Egyesült Államokban tanulmányútja során megtanulja, tapasztalatokat gyűjt, kapcsolatokat épít, internacionális összejöveteleken vesz részt.

A nők társadalmi elnyomottsága enyhítésére 1928-ban Bella több ifjú dolgozó nővel megalakítja Budapesten a Dolgozó Nők Clubját (DNC)

1928 a Dolgozó Nők Clubjának megnyitóján

 

Beszélgetés az első magyar női klub elnökével: Amerikában és Angliában egyáltalában nem újság a nők klubja, alig van város, ahol az asszony- és leánytársadalomnak ne volnának meg a legmodernebbül berendezett otthonai, ahol jól érzik magukat, összejöveteleket tarthatnak és kielégíthetik a kulturális szükségleteiket is. Hozzánk eddig csak a híre jutott el az ilyen kluboknak és egynéhány nagyon agilis, ügybuzgó és tehetséges nőnek kellett felbukkanni, míg itt is valóság lett belőle. Mert megalakult már Budapesten is a DNC. így hívják a Dolgozó Nők Clubját. Az Újság munkatársának alkalma volt beszélgetni a DNC elnöknőjével, Kunvári Bella doktornővel, aki nagyon gyakran és hosszú időn át tanulmányozta az amerikai és svájci női otthonokat és nyugati tapasztalatait igyekezett a honi talajba átültetni. Kunvári Bella dr. rendkívül intelligens, komoly fiatal hölgy, amit mond érdekes és amit csinál, meglepő. — 1926-ban három hónapot Amerikában töltöttem — mondotta — és ez alatt az idő alatt vendége voltam egy ilyen klubnak, a Tridetta Clubnak. Mondhatom, úgy éreztem magam, mint idehaza. Tökéletesen vannak berendezve; a meleg víztől a kaszinóig minden föllelhető ebben a klubban. Nem fogadtak el tőlem egy fillért sem. Egyedüli lakó voltam, mert nyári szünet volt. Mindent alaposan szemügyre vettem és mentül többet néztem, annál jobban el voltam ragadtatva. Alkalmam volt megismerkedni sok egyetemi tanárnővel, akik bevándorlók részére egyáltalában nem hozzáférhetők. Megtudtam tőlük, hogy egész Amerika három kerületre van felosztva és minden kerületnek megvan a maga fő- széktartója. Ok irányítják ezeknek a kluboknak az életét. Nálunk is régóta él és vajúdik a gondolat, hogy csináljunk valamit. Természetesen szerényebb keretek között, mint odaát. Most végre sikerült. Nekünk is megvan a saját berendezésünk, szép magyar stílusú bútorok, teljesen modern, kényelmes klubot alapítottunk. Itt lesz a helyisége az Andrássy-ut 21. szám alatt. Az érdeklődés óriási. Szinte lavinaszerűen megy minden. Nem is tudom, hogy fogjuk győzni. Nagy felelősséget nem vehetünk a nyakunkba. A dolog annál szebb, mert minden reklám és hívás nélkül jönnek a jelentkezők. A fölvételnél két tag ajánlása után a választmány határoz. Kijelenthetem, hogy csak az illetők karakterétől és egyéniségétől függ a felvétel lehetősége a DNC-be.— Azt akarjuk, hogy minden társadalmi osztályból legyenek tagjaink. Egyelőre az érdeklődés főleg intellektüel nők részéről nyilatkozik meg. Mi nem egy-két tagot veszünk fel minden szakmából, hanem mindenkit, akinek erre a második otthonra szüksége van. Nemcsak otthon, hanem a kultúra hajléka is lesz. Egész nap a tagok rendelkezésére áll[15].

 

A Club magas színvonalú műsorairól, előadásairól meghívott előadóiról állandóan tudósít a sajtó. A dolgozó nők jogaitól kezdve, a szabadidő hasznos eltöltéséig, művészi és tudományos események szervezésén keresztül az egészséges életmódról, sport hasznosságáról, életreformról tartanak előadásokat. Igazi klubéletet indítanak be a hivatásuknak élő nők számára, vagyis az állandó továbbképzést biztosítja ez a klub.

Közös fedél alatt lesz együtt a Magyar Írónők Szövetsége, a Magyar Képzőművésznők Egyesülete, a Magyar Dolgozó Nők Clubja és a Budai Nők Köre. Ezerkétszáz tagot számlálnak ezek az egyesületek. A dolgozó nők tömörülésének gondolata Amerikából indult, 1920-as években. A világon 120.000 tagja, van, s ebből 80 ezer tag az Egyesült- Államok dolgozó nőiből kerül ki[16].

Egymás után szervezik a programokat:

Előadás a Feministák Egyesületében. Január 5-én, pénteken este 7 órakor előadást tartanak a Feministák Egyesületében dr Kunvári Bella és Hirn Iíenée „Az egyenjogúság problémájáról a köz- éa magánalkalmazottaknál" cím Népszava, 1933. december (61. évfolyam, 275–298. sz.)

 Sok értékes tanácsot és felvilágosítást ad a Hőmérő, a nagyközönség orvosi lapja. A legújabb szám tartalmazza dr. Kunvári Bella, dr. Totis Béla, dr. S. Fényes Piroska, Szokolay Béla, Háhnné Freyhan Cilly, dr. Gartner Pál és Háznik Helena cikkeit. Esti Kurir, 1936. augusztus (14. évfolyam, 175-199. szám)1936-08-07 / 180. szám

A világpolitikai események azonban egyre tragikusabb 20. századot teremtenek. Kitör a második világháború a maga embertelenségével. Nem tudni Bella hogy vészeli át a háborút, nyilván orvosi munkáját folytatja, de háború után az átrendeződött társadalomban is megtalálja harcos, a nőkért, a dolgozó nőkért a Radikális Pártban tevékenységét, amelyről a korabeli sajtó 1947-ben így ír:

„Kik, milyen asszonyok tartoznak a Radikális Párthoz? Elsősorban természetesen a haladó értelmiség asszonyai, azok a nők, akik minőségi, sokszor minőségi-kritikai munkájukkal akarnak a magyar demokrácia építéséhez hozzájárulni. Nem akarunk neveket felsorolni, de ide kívánkozik egy név, dr. Kunvári Belláé, az első magyar orvosnők egyikéé, aki a magyar nőmozgalmak egyik legrégibb és legfáradhatatlanabb harcosa. Kunvári Bella, aki soha meg nem nyugodott és meg nem tört az öntudatos, szabad és egyenlő jogú asszonyért vívott küzdelmei között, a Radikális Párt harcos tagja és képviselőjelöltje. De idetartoznak pártunkhoz a többi orvosnők, tanárnők, tisztviselőnők, a dolgozó értelmiségi nők is[17]

Azonban a szakterületének is megfelelően társadalmi munkában gyermekotthonok fogászati ellátásában aktívan dolgozik a második világháború után.[18]

 

Műgyűjtés, művészetek

A harcos Bella másik énje egy komoly, művészeteket szerető, értő és pártoló érzékeny alkat, amelyet visszaemlékezéseiben nagyon szépen ír le, hogy szerette meg már gyermekkorában a műgyűjtést és az igényes válogatást. Hogy vált vérbeli műgyűjtővé, életérzéseiről, hitvallásáról a művészettel való kapcsolatáról gyönyörűen és emberi melegséggel ír a Kunvári Bella műgyűjtemény pécsi katalógusának előszavában:

„Sötét képekkel volt tele a fal gyermekszobánkban. A régi órák ütöttek, mind más időben. Volt tán 36 is, édesapa rendszeresen felhúzta őket, létrára kellett állnia ehhez. Vendégek nem igen tudtak aludni nálunk a sok óraütéstől. Édesapának nagy gyűjteményei voltak; 540 olajkép és metszetek, numizmatikai gyűjteménye tán legnagyobb volt az országban a Nemzeti Múzeumé után, és archeológiai leletek; mérnök volt, az országban sokfelé, amerre vasutat, hidat épített, barátai néki adták, amit fölvetett az eke. A képzőművészeti társaságoknak tagja volt, sok jegyet kaptunk a kiállításokra. Hatunk között ötödik gyerek voltam és néha engem is magukkal vittek. Követni akartam édesapámat. Kicsiny változtatással. Nehéz volt olyast találni, amit ő nem gyűjtött. Telcs Gina szobrásznővel lett találkozásom, nála láttam első ízben néprajzi kézimunkákat.

 

Ő később Kernstok Károlyné lett. Gyűjteménye nagy hatással volt rám. Megfogott őszintesége, szín- és formagazdagsága ennek a "primitív" művészetnek. Ezt kezdtem gyűjteni; saját keresetből zongoraórákat adtam. Székely vásárosok kezdtek járni hozzám: meg tudtam már különböztetni az "igazit az utánzattól". Később is, minden választásomban ez a belső érzék vezetett.”[19] Fordult a világ. Édesapa meghalt, röviddel rá kitört az első világháború. Bátyám, fiatal pajtásaim elmentek. Édesanya is elhagyott. Gondok szakadtak rám. A keretek töredeztek. A belső megrendülés mindennél Rosszabb volt. Mégis tanultam az egyetemen, intézetekben dolgozva. Amire a szüleim tanítottak, arra példájukkal neveltek,

Amikor sokára, mint fogorvos saját munkámból lába állhattam, folytattam a gyűjtést. (Hamarabb, mint a szükségesekre tellett volna). Az alkotó képzőművészeket többre tartottam bármely fizető paciensnél. Korlát nélkül rendelkezésükre állottam. A kivételes megbecsülést érezték. Apránként nőtt a kör. A műtermekben tanultam, megpróbáltam követni fejlődésük menetét. Így tanultam, ebből. És a múzeumokban. A nézést komolyan vettem. Egy-egy utazásnál, ha holtfáradtan szállásomra értem, megpróbáltam emlékezetembe visszaidézni a látottakat. Másnap, visszatérve a múzeumba, ellenőriztem emlékezetemet, élményeimet.

Művészetről jó soká olvasgattam. Előbb legyen élmény! Amit rendez tán a szó. De ne az vezessen. Csak rendezzen - ha már van mit.

Kitartóan, még hosszú betegségben, pénzhiányban is, nem fáradtam el a képzőművészek mellé állni. Egyszerre csak sok és gazdag lett a gyűjteményem. Egyre növekvő kulturális érdekességet, fokozódó művészi súlyát tán annak köszönhetem, hogy sohasem neveket kerestem, nem pénzértékben gondolkodtam. Azt szereztem, ami szólt hozzám. Ami megrendített. Gyűjteni csak úgy lehet, hogy az „ember szerelmes lesz a műbe”, akkor telik vagy nem telik, addig nem nyugodhat, míg meg nem szerzi. Néha évtizedekig is eltart..(..)Kaptam hazámban kultúrát. Illő, hogy adjak is”

 

A Magyar Néprajzi társaságnak is tagja lesz, 1930-ban. Állandóan keres-kutat, képzi magát.

Az Andrássy úti rendelőt otthagyja és átköltözteti immár végleges helyére a Petőfi Sándor u. 2-be a Párisi udvar csodás épületébe, amely a Belvárosi Takarékpénztár mór és gót stílus keveredésével épült újjá eklektikus stílusú épületté Schmahl Henrik tervei alapján és 1913-ban készült el, ahol Bella nagyméretű lakásában a gyűjteményét is őrzi.

1934-ban a szokásos újsághírben a rendelőcíme megváltozik.

Orvosi hír. Dr. Kunvári Bella fogorvos, fogszabályozó elköltözött. Új címe: Petőfi Sándor ucca 2. Új telefónja: 891—34.[20]

 

A második világháború alatt és közvetlen utáni barbár-vandál rombolásai közül sok értéket próbál megmenteni, mint pl. a Kernstock Károly Schiffer villában készült üvegfalát.

Kunvári Bella doktor, tartalmas, szép élete alkonyán, amikor közeledni érezte az élete végét, először Budapesten, majd Egerben akarta a gyűjteményét a városnak adni, de különböző adminisztratív nehézségre hivatkozva elutasították a páratlan gyűjteményét. Így tárgyalt a Pécsi Jannus Pannonius múzeummal, ahol örömmel vették át életjáradék fejében ezt a fantasztikus több, mint 333 darabos válogatott gyűjteményét.

Lassan nővére Kunvári Györgyi Forró Pálné[21] 1972-ben Londonban eltávozik az élők sorából, aztán Bella 1979-ben, s végül Lilla 1984-ben.

Kunvári Bella egész élete és tevékenységei megtestesíti a modern értelmiségi nő mintaképét, aki nemcsak remek fogorvos lesz, hanem komoly társadalmi, civil és művészi szerepet játszott Budapest és Magyarország szellemi életében.

Dr. Forrai Judit*

Irodalom

A pécsi Janus Pannonius Múzeum új szerzemények kiállítása 1968. november/Kiállítási katalógus. Modern Magyar Képtár Kunvári-gyűjtemény

Az Est, 1926. november (17. évfolyam, 249-272. szám)1926-11-16 / 260. szám

Az Ujság Szombat, július 1908. 25.6.

Bodri Ferenc: Egy arcél József Attila környezetéből. Magyar Tudomány 44. évf. 8.sz. 1999. 962-944.

Csiba Á: Hírek. Fogorvosai Szemle 1979. 287.

Erbguth, Frank J.: Neundörfer, Bernhard: Adolf Strümpell (1853-1925) J. Neurol (2000)247: 575-576

Fehér Erzsébet szerk.: József Attila válogatott levelezése. Új Magyar Múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 11. Budapest, 1976.

Fodor Gy. I. és Kunvári B: gyermekkori állcsontcysták. Orvosi Hetilap 1949-11-27/24.

Haladás, 1947. 3. évfolyam,1947-08-26 / különszám

Huszár L., Varannai Gy.: Medicina in nummis Hungarian Coins to Med., Medicina, Budapest, 1977.

Kunvári B: Világrahozott szájpadhasadékok embryopathiás okairól. Fogorvosi Szemle 1959. 7.

Kunvári B: A nyelv izomerő mérése Nyelvmozgások hatása a szájpad és a fogsor formájára. Fogorvosi Szemle 1958. 51. 36-59.

Kunvári B: Mozgó preamaxillában derékszögben eélfordult incisivusok helyreforgatása . Fogorvosi Szemle 1958. 23-25.

Magyar Asszonyok Lexikona. (szerk. Bozzay Margit)Budapest, 1931. 584-585

Magyar Életrajzi Lexikon. (szerk. Kenyeres Ágnes) Akadémiai Kiadó. Budapest. 1978-1991 (1994) 557.

Magyarország 1931. július 26, vasárnap 4.

Magyarország tiszti cím- és névtára - 16. évfolyam, Budapest, Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság.1897.I. 236.

Pesti Hírlap, 1908-02-25 / 49. szám

Szinnyei: Magyar írók élete és munkái, 7. kötet 256.

Ujság, 1928-06-24 / 142. szám 33.

Valachi Anna: A nő számomra rejtély: József Attila asszonyai. Noran Libro Kiadó Budapest, 2013. 86-96

 

[1] A kir. József-műegyetem tanárai és hallgatói 1851—1882. Bpest, 1883. 54.

[2] 1874. Az Amsterdam-északtengeri csatorna és az amsterdami part- és vasúti újabb építkezések, 1878. Kunstädter tökélyesbített hajó-kormánya. Szinnyei: Magyar írók élete és munkái, 7. kötet256.

[3] Magyarország tiszti cím- és névtára - 16. évfolyam, Budapest, Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság.1897.I. 236.

[4] Az Ujság Szombat, július 1908. 25.6. Kunvary Gyorgyike, Bella és Lilly a nyertesek

[5] Pesti Hírlap, 1908-02-25 / 49. szám

[6] Frank J. Erbguth, Bernhard Neundörfer: Adolf Strümpell (1853-1925) J. Neurol (2000)247: 575-576

[7] Magyar Életrajzi Lexikon. (szerk. Kenyeres Ágnes) Akadémiai Kiadó. Budapest. 1978-1991 (1994) 557.

[8] Huszár L., Varannai Gy.: Medicina in nummis Hungarian Coins to Med., Medicina, Budapest, 1977.

[9] Magyar Asszonyok Lexikona. (szerk. Bozzay Margit)Budapest, 1931. 584-585

[10] Az Est, 1926. november (17. évfolyam, 249-272. szám)1926-11-16 / 260. szám

[11] Bodri Ferenc: Egy arcél József Attila környezetéből. Magyar Tudomány 44. évf. 8.sz. 1999. 962-944.

[12] Valachi Anna: A nő számomra rejtély: József Attila asszonyai. Noran Libro Kiadó Budapest, 2013. 86-96

[13] József Attila (Válogatott levelezése. 71.)

[14] Fodor Gy. I. és Kunvári B: gyermekkori állcsontcysták. Orvosi hetilap 1949-11-27/24. Kunvári B: Világrahozott szájpadhasadékok embryopathiás okairól. Fogorvosi Szemle 1959. 7. Kunvári B:A nyelv izomerő mérése Nyelvmozgások hatása a szájpad és a fogsor formájára. Fogorvosi Szemle 1958. 51. 36-59. Kunvári B:Mozgó preamaxillában derékszögben eélfordult incisivusok helyreforgatása . Fogorvosi Szemle 1958. 23-25.

 

[15] Ujság, 1928-06-24 / 142. szám 33.

[16] 1931. július 26, vasárnap Magyarország 4. old

[17] Haladás, 1947 (3. évfolyam)1947-08-26 / különszám

[18] Csiba Á: Hírek. Fogorvosai Szemle 1979. 287.

[19] A pécsi Janus Pannonius Múzeum új szerzemények kiállítása 1968. november/Kiállítási katalógus. Modern Magyar Képtár Kunvári-gyűjtemény. Szerkesztő ... 'Kunvári Bella.

[20] Pesti Napló, 1934. november (85. évfolyam, 247-270. szám)1934-11-04 / 248. szám

[21] Forró Pál (1884-1942) író, ügyvéd. Ismert forgatókönyvíró, az Orsz. Magyar Filmegyesület alelnöke, a magyar Pen Club igazgatósági tagja, regényeket, színdarabokat, kabaréjeleneteket, sanzonokat írt.   

 

*Dr. Forrai Judit tudománytörténész, orvostörténész, fogorvos, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Kaleidoscope művelődés-, tudomány- és orvostörténeti folyóirat alapító főszerkesztője. A modern szexuálpedagógia megteremtője - iskolai tananyag, tankönyvek kifejlesztője (NAT). Kutatási területe a tudomány- és orvostörténet, szexológia- prostitúció, STD történet, szexuálpedagógia. Tudományterjesztési, valamint a hátrányos helyzetűek egészségnevelése, prevenciós tevékenysége, szociális munkássága jelentős, szexedukációs országos képzések bevezetése orvosok, pedagógusok, nővérek és védőnők részére.

Rákellenes Világnapi üzenet

Ebben az üzenetben megemlékezünk a tizenkilenc évvel ezelőtt, 2000. február 4-én Párizsban megrendezett Rákellenes Világkongresszuson aláírt történelmi dokumentumról, amely világméretű összefogásra szólít fel a mára krónikus betegséggé szelidített, de akkor még halálos kór ellen, egyben ezt a napot RÁKELLENES VILÁGNAP-pá nyilvánította, hogy a rák ellen folytatott küzdelem eszméje "a világon élő összes ember szívében és gondolataiban éljen".

 

A mi üzenetünkben kizárólag olyan dolgokat tudunk megfogalmazni, amit ön már jól tud, ezért most csak a legfontosabbakat vegyük át együtt!

Az egészség megőrzésénél nincs fontosabb.

A rákbetegséget nem mindenki tudja kiküszöbölni az életéből, de megnehezítheti a dolgát: Figyeljen az apró jelekre, járjon szűrésre, vigye el a barátait, felnőtt gyerekeit, vagy éppen a gyerekek figyelmeztessék a szüleiket. A nők fogják fülön a párjukat, a férfiak kísérjék el a kedveseiket az ingyenes, orvosi szűrővizsgálatokra! A szűrővizsgálatok közötti időben végezzen önvizsgálatot! Tanulja meg a párjáét is, és segítsenek egymásnak!

Ne legyen a szűrés, vagy a rákbetegség, esetleg az attól való félelem tabu. Ha beteg van a családban, beszéljenek róla!

Legyen bátor és élje meg az ön elé kerülő élményeket! Töltődjön föl, mert szükség van az erejére!

Tapasztalataink alapján a színház az egyik legjobb bioakkumulátor, ezért használja ki, és menjen a partnerével gyakran, nézzenek előadásokat, ahányszor csak tehetik!

Meglátja, egy végignevetett-sírt előadás után egy ideig úgy érzi majd, minden könnyebb lett.

 

De mivel e jeles alkalomból mégis szükség van kicsit hivatalosabb szövegre…!

 

Nézőpontváltó Rákellenes Világnapi Üzenet

 

A kikapcsolódást, lelki feltöltődést az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés középpontjába állító Nézőpontváltó rákellenes színházi staféta program kezdeményezőiként színházi partnereink alkotóinak, művészeinek és munkatársainak nevében szemléletváltásra biztatjuk önt az egészsége megtartása érdekében.

 

A rákbetegség nem száműzhető a mindennapokból, de a korai diagnózis az ingyenes rákszűrések igénybevételével mindenkinek a saját lehetősége és felelőssége, ezért járjon el azokra akkor is, ha nem érzi szükségét a vizsgálatnak, ne várjon az intő jelekre!

 

Élje tudatosan az életét, gondolkodjon hosszútávon legfőbb értékéről, a teste egészségéről úgy, ahogyan a pénzügyi befektetéseiről: körültekintően és előrelátóan feltérképezve az értékállóság lehetőségét, továbbá cselekedjen öntevékenyen a saját- és szerettei vitalitásának, egészségének megőrzése, fejlesztése érdekében.

 

Ha krónikus beteget ápolnak a családban, akkor még inkább gondoskodjon saját szellemi- és lelki épségének fenntartásáról! Időről-időre adjon a lelkének kimenőt, biztosítson önmagának időt a feltöltődésre, aminek egyik tökéletes módja a színházba járás.

 

Amennyiben a környezetében ápolnak krónikus beteget, kérdezze meg az őt menedzselő hozzátartozótól: hogy vagy, hogy bírod? A kérdés pszichés életmentés lehet, ezért hallgassa végig figyelmesen a választ és reagáljon is arra! Már azzal hatalmas lelki tehertől szabadulhat meg a betegápoló hozzátartozó, hogy beszélhet a saját nehézségeiről, amit a családban általában nem illik elmondani.

 

Kérdezzen, hallgasson, figyeljen embertársára, váltson szemléletet önmaga, és szerettei jól-léte érdekében!  

 

 Nézőpontváltó Csapat

Az én változókorom – az én változásom 2. Pályázat!

A Nézőpontváltó® Egyesület, amelynek célja a figyelemfelhívás az egészségtudatos életvezetésre az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés érdekében, pályázatot ír ki  

 

Az én változókorom – az én változásom 2. címmel

magánszemélyek, és civilszerveződések (klubok) részére, amely magában foglalja a 

a társadalmi tabutémaként kezelt élet közepi válság egyik eleme, a változókor (klimax, menopauza) idején tapasztalt

testi (menstruáció rendezetlensége, hőhullám, hízás, fogyás, bőr megereszkedése, hajhullás),

lelki (hangulat- és alvászavar, dühkitörés, pánikbetegség, testképzavar),

és szellemi (feledékenység, szavak-kifejezések keresése, lassúbb gondolkodás) síkon kialakult tünetek jelentkezéséről való beszámolást, azok orvoslását – lehetőleg hormonmentes terápiák alkalmazásával az alábbiak szerint:

 

 • a változókorban megjelenő fizikai, szellemi- és lelki tünetek enyhítése
 • teljes értékű táplálkozásra való áttérés,
 • a mozgás- és sporttevékenység elkezdése,
 • a megváltozott testtudat kialakulása,
 • a gondolkodásmód-szokásrendszer megváltozásáról-megváltoztatása,
 • ezek nehézségeiről, és
 • az elért eredményekről, ezen kívül
 • a pályázó számára zavaró, testi-lelki-szellemi tüneteket enyhítő szerek használatával, vagy anélküli életmód fenntarthatóságának biztosítékairól szóló beszámolót, és
 • arról, mennyiben változtatta meg összességében – a saját magához való hozzáállását és emberi viszonyait – az egészséges életmódra való áttérés.

 

Olyan pályázók történeteit várjuk, akik önként, saját elhatározásból, vagy baráti, családi ösztönzésre fogtak bele az életmód- és szemléletváltásba a változókor idején, illetve kezdték megváltoztatni az egészségükre ártalmas szokásaik felszámolását és átalakítását.

 

Kiemelten kezeljük azon pályázóink írását, akiknél a változókorba lépés időszaka alatt diagnosztizáltak daganatos betegséget!

 

Férfiak jelentkezését is várjuk a „nem létező” férfi klimaxról való történettel! A humoros történeteket különdíjazásban is részesítjük!

 

A pályázat témája lehet:

– sújtotta-e a pályázót az élet közepi válság

– milyen klimaxos tünetei voltak

– hogyan tudta a pályázó a klimaxos tüneteket enyhíteni

– új szokásrendszer kialakítása testi-lelki-szellemi vonatkozásban a mindennapokban (étkezés, sportolás elkezdése, tanfolyamra való jelentkezés, új kedvtelésnek való hódolás, stb.)

– a család bevonása az új életmódba,

– segítő csoportokra való rátalálás (edzőterem, futóközösség, FB-csoport, stb.)

– személyes inspiráló és motiváló támogató megtalálása

 

A pályázat terjedelme: max. 10.000 karakter, 12-es betűnagysággal, másfeles sortávval.

 

A pályázat beadási határideje: 2019. április 20. éjfél

 

Beküldési cím: a pályázatot a nezopontvalto@gmail.com ímél címre várjuk.

 

Díj: a sokak számára támaszadó történetek egy antológiában jelennek meg 2019. őszén, ezen kívül a kötetbe kerülteknek ajándékcsomag.

 

Főszerkesztő:

Sári Edina, a Pauza-trilógia írója

 

Szerkesztőbizottság elnöke:

Dr. Ohár Andrea, pszichiáter, pszichoginekológus

 

Szerkesztőbizottság tagjai:

 

A rákellenes színházi staféta® csapatának külső szakértőkkel kibővült tagjai: Dr. Prezenszki Zsuzsanna pszichiáter, Dr. Tóth Lászlóné mellrák-rehabilitációs szakember, Dr. Tőkés Tímea klinikai onkológus-rákkutató, Somogyi Ildikó könyvkiadói értékesítés vezető – alapító tagok;

Továbbá. Dr. Darnói Tibor holisztikus orvos, Dr. Gyovai Gabriella szülész-nőgyógyász, Dr. Mangó Gabriella háziorvos, Kertész-Rados Marcella újságíró – a Pauza-trilógia szerkesztője, Szendi Horváth Éva újságíró;

 

A pályázó hozzájárul, hogy a pályamunkája megjelenjen a Nézőpontváltó® Egyesület honlapján, a „a SYSTEM majdnem ERROR” című antológiájában és egyéb kommunikációs felületeken.

 

További információk az egyesületről, a programról: www.nezopontvalto.hu; https://www.gendertrainer.com/nezopontvalto

 

Nem babra, a bőrünkre megy!

Egészségben, de főleg betegségben fontos a lehető legkevesebb mesterséges anyag bevitele a szervezetbe, ezért támogatjuk a natúr készítmények használatát és bemutatását. Most kézműves szépségápolási termékeket ajánlunk Székelyföldről.

 

"Nekünk fontos a természetes, tudatos bőrápolás parabén- és parfümmentesen! Krémeink kézzel készülnek kisüzemünkben, kis mennyiségben, így mindig frissek. Az összes termékünk megfelel az EU-s előírásoknak, biztonsági adatlappal rendelkezik és mindegyik megtalálható az Európai Unió kozmetikai nyilvántartásában, ezen kívül a megyei egészségügyi hatóságok jóváhagyásával készül.

 

Arcápoló szett A TündeNatura termékcsalád első három tagját úgy alkottuk meg, hogy együttes alkalmazásuk komplex módon segítse elő a bőr megfelelő hidratáltságát, hogy az egészséges és ápolt legyen. A három termék egymás hatását erősíti, de jótékony hatásuk természetesen külön-külön is érvényesül. Nem véletlen azonban, hogy a három termékkel egyidejűleg jelentünk meg a piacon, hiszen mindegyik hatás egyformán fontos és együttesen teszi igazán eredményessé a napi arcápolást.

 

Hidratáló arckrém.

Arckrémünk mélyhidratáló, ami azt jelenti, hogy nagyobb a zsírtartalma, emiatt hosszabb idő alatt szívódik be a bőrbe, ezzel egyidejűleg a mélyebb rétegekben is megköti a nedvességet. Vitaminokat és bio növényi olajokat tartalmaz, amelyek ápolják, és bársonyossá teszik a bőrt. Nappali krémként normál és száraz bőrűeknek ideális választás, akik zsírosabbnak érzik, azok használhatják éjszakai krémként. Télen kifejezetten javasolt a használata, jótékony hatása többszörösen érvényesül.

 

Arclemosó érzékeny bőrre

Ez a tisztító tenzidektől mentes lemosó természetes módon és gyengéden ápolja a bőrt, a benne lévő olajoknak és Aloe-vera kivonatnak köszönhetően. Mindennapos használatra alkalmas, hatékonyan eltávolítja azokat a szennyeződéseket, amelyek az arcra kerültek a nap során, ezen kívül a smink eltávolítására is alkalmas. Ne feledje, hogy a ragyogó bőr megőrzéséért mindennap kötelező lemosni a sminket lefekvés előtt!

 

Arcradír hibiszkusszal

A dörzsanyagoknak köszönhetően ez az arcradír hatékonyan eltávolítja az elhalt hámsejteket az arcbőrről, valamint a mitesszerek nagy részét is, valamint a hibiszkuszvirágpornak köszönhetően hidratálja is a bőrt. Öblítés után a bőr puha és bársonyos lesz, nem szükséges hidratáló krémet sem használni annak, akinek külön nem igényel a bőre speciális ápolást, például kemoterápia mellékhatása miatt. Használata hetente 1-2 alkalommal javasolt, túlzott alkalmazása viszont károsíthatja a bőr felső rétegét és éppen az ellenkező hatást érheti el vele.

 

További információkért látogasson el weboldalunkra, ahol személyre szabott terméket is rendelhet!

www.tundenatura.com

Bothné Jakab Tünde sminkmester

 

 

Minden, ami EGÉSZség: MEDIBON

Zajlik az élet, szokták mondani. Ebben a zajlásban egyre több kihívás elé állítjuk a testünket, lelkünket, szellemünket nap, mint nap. A stressz, a civilizációs betegségek korában az egészségmegőrzés, a megelőzés még tudatosabb odafigyelést igényel.


Egy diagnózis nem diagnózis. Ha valakinél súlyos betegséget állapítanak meg, annak érdemes máshol is kivizsgáltatnia magát a teljesebb, biztosabb kórkép érdekében. Ilyenkor az időtényező a legszűkebb keresztmetszet. Ez igaz mindenre, ami az egészségünkkel kapcsolatos.

 • Akik nem akarnak hónapokat várni egy-egy vizsgálatra,
 • Akik rendszeres szűrésekre járnak a megelőzés és tartós egészség érdekében,
 • Akik tisztában vannak azzal, genetikailag milyen kórokra hajlamosak, ezért elővigyázatosak,
 • Akik szívesebben fordulnak magán egészségügyi intézményekhez, szakorvosokhoz,

azok 2013. óta számíthatnak a Medibon.hu oldalra. Ez a weboldal lehetővé teszi látogatói számára, hogy problémáiktól függően elérhető áron (kupon-kedvezményekkel) vehessenek igénybe különböző szakorvosi, orvosi vizsgálatokat, kezeléseket. Bizalom és őszinteség jellemzi az oldalt és csapatát, akikre számíthatnak a kuponvásárlók egészségben-betegségben.

Rendelkeznek a Net-Jog biztonságos vásárló hely minősítésével, és vásárlóikat ezenfelül BARÁTSÁG-GARANCIÁval is védik. Utóbbi azt jelenti, hogy mindenki azt kapja a pénzéért, amiért fizetett, ellenkező esetben a garancia részeként visszaadják az adott szolgáltatás árát.

Azon dolgoznak, hogy az EGÉSZség mindenki számára valóban elérhető legyen.

 

 

 

Kedvezményes egészségügyi ajánlataikat itt nézheted meg: https://medibon.hu/ajanlatok 

MOVEMBER

A férfiegészség hónapja alkalmából kérjük szívünknek kedves FÉRFI társainkat, hogy szánják rá magukat (és idejüket) és kérjenek időpontot egy prosztatavizsgálatra! Ha lehet, menjenek el tüdőszűrésre és a fogorvoshoz is (akkor a szájüregirák-szűrésen is túllesznek - tú in ván)!

Röviden: Éljenek a lehetőséggel és vegyék igénybe az ingyenes szűrővizsgálatokat!

Egyúttal kérjük nőtársainkat, hogy szívüknek kedves férfijaikat fogják fülön, és kísérjék el a vizsgálatra! Vigyék el a gyermekeiket is, hogy megszokják, az öngondoskodás az egészség megőrzésére is kiterjed, nemcsak az autó szervizelésére és felelősségbiztosítására vagy a nyugdíjszámla gyarapítására!

És hogy milyen, amikor valaki először megy el urológushoz? A MeNŐpauza nőregény folytatásából, a MAN♂pauza című pasisztoriból most megtudhatod!

 

"– Ciao! Mi újság? Mikor végzel, Bandi?

Ciao, Michele! Kábé fél óra múlva.

– És mi a terved a péntek délután további részére?

– Miki hatra behozza a gyerekeket, mert bevásárolunk a hétvégi tengerpartozáshoz. Tengercipőt kell nekik venni, meg karúszót, és akarunk vásárolni egy hatszemélyes gumicsónakot is. Ti is belefértek, nagyon frankó lesz, majd meglátod!

– Az fasza lesz, de figyelj, négytől hatig ráérnél?

– Végül is igen. Miért?

– Gyere el velem prosztatavizsgálatra!

– Dehogy megyek! Megőrültél? Minek mennék? Ha hat ökör húzna is ellenállnék, hát még neked!

– Ne marháskodj haver, te már abban a korban vagy, amikor erre figyelni kell.

– Határozott nemet mondok. De egyébként miért pont ma?

– Egy egyetemi csoporttársam átnyergelt a pszichiátriáról, és az ország legjobb urológusaként végzett. Lehetetlen hozzá időpontot kapni, de összefutunk egy italra, meg kicsit dumálni, és előtte megvizsgálna téged is.

– Agyturkászból seggturkász. Ez nem elő, hanem lemenetel! De tudod komám, ha én találkozom a haverjaimmal, nincs nyúlkálás sehova! Nem vagyok előítéletes és vaskalapos sem, és mivel nézetem szerint mindenki úgy vezeti be a hétvégi lazulást, ahogy akarja, ezért azt mondom, egészségedre! Én speciel megyek Mikivel vásárolni!

– Ne legyél már puhány, nem hallottad még Nikotól, hogy el kéne menned?

– De már ezerszer, és nyilván egyszer majd el is megyek, de ez nem ma fog bekövetkezni. 

– Miért? Mibe lenne az neked? Eljössz, és pár perc alatt megvagyunk. Időd van, lehetőséged van, mire várnál? Tapsra?

– Ja, az sem rossz, de meg is kéne mosakodnom. Egész nap rohangáltam, és nem csak a légkondis irodámban ültem, hanem a gatyarohasztó csúcsban is vezettem délelőtt. Szóval, sajnos ilyen állapotban, még ha akarnék sem mehetnék orvoshoz, pláne a gatyaletologatóhoz.

– Feljöhetsz a legénylakásomba tusolni és átöltözni. Egyéb kifogás?

– Nem hagyod abba a szekálást, mi?

– Persze hogy nem, úgy ismersz?

– Na, jó, akkor találkozzunk nálad húsz perc múlva!

– Nem. Negyedóra múlva ott leszek érted, és én viszlek.

– Miért fontos ez neked ennyire, Michele? Félsz egyedül elmenni? – gúnyolódtam.

– Nem. Azért, mert a barátom vagy, és most, hogy megtaláltalak, nem akarlak idő előtt elveszíteni. Az orvosi szűrővizsgálatok életet menthetnek, mert felfedhetik a rákmegelőző állapotot, amikor még száz százalékban tudnak segíteni, ha baj van. Érted, pénzzsenikém?

– Oké, rendben van, gyere, szólj fel, ha ideérsz.

– Az az igazság, hogy már itt is vagyok, mert közben vezettem. Megvárlak a recepciónál, addio!

Lucreziától elköszöntem, Gina tudta a hétvégére tervezett feladatait, Paolo ügyeletesként tartotta a frontot este nyolcig a bankban, ahogy szokta, így a munkám felől nyugodtan, az előttem álló vizsgálattól viszont teljesen betojva – ezért oda sem figyelve –, beléptem a liftbe.

Automatikusan megnyomtam a földszint gombot. Az ajtó záródásakor eszméltem, hogy én nem járok lifttel a múltkori beragadós, pánikos fiaskó óta. Azonnal felszökött a pulzusom, és elöntött a víz. Remegő kézzel markoltam a telefonomat, hüvelykujjamat az ismételt hívás gombon tartva, hogy rosszullét esetén rögtön segítségül tudjam hívni Michelét, aki már amúgy is tudott a pánikrohamaimról. Arról persze elfeledkeztem, hogy a gyenge térerő miatt nem tudok telefonálni.

Mélyeket lélegeztem, és elkezdtem harminctól visszafelé számolni. Úgy éreztem, talán kibírom, amíg elérek a nulláig, mert – kalkuláltam szorongva – maga az út nem lehet több fél percnél.

Nagyot zökkenve megállt a szerkezet. Megtöröltem a homlokomat, és önuralmat erőltetve magamra, lassan nyitottam ki a rácsot. A külső, veretes fémajtót megfontoltam tártam ki, hogy az árgus szemmel figyelő portás ne fedezze fel viselkedésemben a rémületet. Nem lenne szerencsés, ha híre menne, hogy a magyar főnök pánikbeteg. Még megbillenne a kényes hatalmi egyensúly, ami a fúziót övezi a két ország között.

Ciao, Bandi, máris itt? Látom, nagyon sietsz, hogy mielőbb odaérjünk a barátomhoz! – vágott hátba nevetve Michele, amitől majdnem orra buktam, mert a lábaim még mindig kissé remegtek. A férfi barátságosan csevegett, amíg a kocsijához értünk. Csak akkor vette észre, hogy valami baj lehet, amikor beülve lassan, de hosszan engedtem ki a levegőt.

– Valami baj van? Nem is szólaltál még meg! Betojtál, mi? Erre ráérsz utána, mert szó szerint be fogsz szarni. Maga a végbélen keresztül történő vizsgálat nem vészes, azért azt nagyon felfújják ám! Nem kellemes, de néha ki lehet bírni az egészséged érdekében. Egyébként én évente elmegyek prosztatarák-szűrésre. Te még sosem voltál? – kérdezte, és észrevétlenül kitapintotta a pulzusomat. – Jobban vagy? Most jövök rá, hogy lifttel jöttél le, nem gyalog. Kérsz vizet?

Bólintottam, mire elővett egy palack mentes vizet, amiből kicsit a zsebkendőjére öntött, és azzal hűsítette a tarkómat, homlokomat. Ittam.

– Most már jobb? – kérdezte együtt érzőn. – Rohamod volt?

– Nem – krákogtam –, csak bepánikoltam, hogy nehogy elkapjon. Végül is megúsztam. Visszafelé számoltam, és mélyeket lélegeztem, ahogy mondtad.

Molto bene, ügyes vagy! Ez azt jelzi, hogy kezdenek használni a beépített önsegítő rendszered elemei, amiket tudatosítottunk benned. Ezentúl nem kell szorongva várnod, majd tehetetlenül végigélned a pánikrohamot, hanem már az előérzet idején cselekedni tudsz. 

– Gondolod?

– Igen. Határozottan tudom. Megtanultad megelőzni, és kézben tartani ezt az állapotot. 

– Hát legyen neked igazad, Michele! – válaszoltam kissé tamáskodva, de lényegesen nagyobb derűlátással végighallgatva a prognózisát.

– Akkor gyerünk hozzám, aztán Stefanohoz! Az urológushoz.

– Ez aztán a tökéletes hétvégébe lazulás, baszki. Más beül sörözni a haverjával, vagy kártyázik, de nekem először befigyel egy kis pánikroham, most meg önként és dalolva tartom a seggem egy másik fickó felé, hogy turkáljon benne. Mi jöhet még?

– Fiatal még a délután, bármi megtörténhet – dudorászott megkönnyebbülten Michele, és örömmel konstatálta, hogy visszatért a humorom.

Letusoltam, és átöltöztem a legénylakásában, ahonnan gyalog sétáltunk át a barátja rendelőjéhez.

– Tudod, ki az a Mario del Monaco? – kérdezte inkább kijelentve Michele, mivel tudta, hogy Niko operarajongó, ezért ezt a jellemzőt rám is kivetítette.

– Persze, ő a huszadik század egyik legjelentősebb olasz hőstenorja, de hogy jön ez most ide, amikor épp bevagyok szarva a prosztataszűréstől? – horkantam fel.

– Úgy jön ide, hogy Stefano az ő unokája. 

– Tényleg? – ébredt fel a kíváncsiságom, ami nem teljesen, de valamennyire háttérbe szorította rettegésemet a több mint kínosnak és fájdalmasnak vélt vizsgálattól.

– Aha. Neki is jó hangja van, kisgyerekkorától énekelt a RAI énekkarában. Egyetemistaként hagyta abba a szereplést, mert választania kellett az orvos- vagy a zenetudomány között. Mindkét hivatás teljes elköteleződést kíván, és ő inkább orvos akart lenni. Azt mondja, szeret emberekkel foglalkozni. Ő a testet gyógyítja, a nagyapja a zenével a lelket.

– Kedveled őt, ugye?

– Igen. Nagyon. Bár ritkán találkozunk, mindig ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. Jó barátom már húsz éve. Jó lenne, ha ti is összebarátkoznátok! Meg is érkeztünk, itt rendel – mondta Michele és becsengetett a díszes kovácsoltvas kapun.

Amikor a két férfi találkozott, megölelték egymást, kezet fogtak, úgy lapogatták a másikuk hátát, mintha ezer éve nem talákoztak volna, de mint kiderült, alig egy hónapja voltak együtt utoljára a SIO, az Olasz Operabarát Társaság rendes évi közgyűlésén.

Azután Michele bemutatott engem, amit Stefano nagy örömmel fogadott. Miközben bekísért a rendelőbe, elmondta, hogy a barátja már sokat mesélt rólam, ezért boldog, hogy megismerhet.

– Stefano esküszöm, én is nagyon boldog leszek, amint túljutok a vizsgálaton.

– Nem mondom Bandi, hogy nem lesz kellemetlen, de túl lehet élni.

– Ezt remélem őszintén én is. A feleségem azt mondja, neki meg félévente kell nőgyógyászhoz járnia, és ő is elviseli.

– Okos asszony lehet! Michele már mesélt róla, és bízom benne, hogy egyszer talán személyesen is  megismerhetem – válaszolta az orvos, majd feltett egy csomó kérdést az általam soha ilyen módon nem nevezett  húgy- és ivarszerveim állapotáról, esetleges eddigi megbetegedéseiről, szóval felvette az anamnézist. Ez a csevegés volt a vizsgálat előjátéka – röhögcséltem magamban. És valóban, ezután in medias res megkért, hogy feküdjek fel a vizsgálóágyra, a hátamra. Alaposan végigtapogatta a hasamat, a nemi szervemet, majd mondta, hogy forduljak az oldalamra, felhúzott térddel, neki háttal. Hallottam a gumikesztyű csattanását, miközben mondta, hogy most bekeni a kezét vazelinnel. Amikor megérintett, összeszorítottam a szememet, a fogamat, még a lábujjaim is görcsbe rándultak. Ezt a megfeszülés biztosan kiterjedhetett az alsó-belső részeimre is, mert többször, türelmesen kérte, hogy lazítsak, ami aztán sikerült annyira, hogy belülről is átvizsgált. Nem mondom, hogy a legüdítőbb élményem volt, de tényleg ki lehetett bírni. Ami talán igazán kellemetlennek bizonyult, az a sürgető székelési inger volt, ahogy kihúzta az ujját a végbelemből.

– Bandi, készen vagyunk! Az ott a toalett – értette el a rémületemet egy mellettünk lévő ajtóra mutatva Stefano – mindent találsz bent, le is mosakodhatsz! – kiáltotta utánam.

Amíg rendbeszedtem magamat, iszonyú büszkeség fogott el, hogy képes voltam erre a régen halogatott, Niko által sokszor a fülembe zsolozsmázgatott vizsgálat elvégeztetésére. Komolyan úgy éreztem, mintha átmentem volna egyfajta férfiasságpróbán. Amikor ezt elmondtam Michelének, bólintott.

– Igazad van, jó meglátás. Felelősségpróbának mondanám. Akinek kiskorú gyereke van, nem játszhat az egészségével. Ha nincs senki, aki iránt felelősséggel tartoznál, akkor a magánügyed, élsz-e a prevenció lehetőségével. De nekünk nem, mert fel kell nevelnünk a kicsiket. És nem hiszed el Bandi, a kollégáim nagy százaléka, az orvosi ismereteinek ellenére sem jár el szűrővizsgálatokra. Persze a betegeiknek ajánlgatják, de ők, érinthetetlennek érezve magukat, fütyülnek rá, és csak akkor kapnak észbe, amikor már akkora a baj, hogy időben és pénzben többe kerül a gyógyítás, mint amennyibe a megelőzés lett volna. Vagy – a legrosszabb esetben – már visszafordíthatatlan a károsodás. Mert nem mindegyik betegségnek vannak érezhető tünetei.

– Látod Michele, ezt így még sosem gondoltam végig, mert eddig mindenhonnan csak azt szajkózták, hogy el kell menni, mert ez prevenció, de hogy miért, azt logikusan nem vezették le. Mi, emberek pedig hajlamosak vagyunk a fejünket a homokba dugni, mint a strucc, hogy inkább ne lássunk, halljunk semmi rosszat, és azt hisszük, hogy akkor nem is érhet baj. Ez a struccpolitika.

– Struccpolitika? Ez valami magyar szójáték? Milyen találó kifejezés! Akkor mondjuk azt mától, hogy strucc off! Állítsuk meg a fejek homokba dugását! De előtte igyunk meg a nagy ijedtségre egy brandyt!

– Baromi jó ötlet, Michele, ez ma az első hallásra is jó ötleted, de komolyan! Bravó! Menjünk, dobjunk be egy felest! Szólok Paolonak, hogy az ügyelet végén vigye haza a robogómat a bank parkolójából. Miki meg úgyis jön hatra értem, majd ő hazavisz a vásárlás után. Giovanna ma nálunk alszik, mert Mikiék egy kilenckor kezdődő koncertre mennek a Colosseumba.

– Ez remek, szólok Stefanonak, jöjjön ő is, talán ma már nincs páciense. Ha majd mélyrehatóan megismered, ahogyan ő téged – vágott hátba röhögve –, meglátod, meg fogod kedvelni, amit nagyon szeretnék, mert mindketten fontosak vagytok nekem – vallotta be az érzelgősségre hajlamos lélekbúvár.

– Va bene, Szívesen haverkodom, mert jó fejnek tűnik, de én megállnék ebben a felszínen, nem vonz mély – érted, hogy értem! Amíg várjuk Stefanot, felhívom Nikot és eldicsekszem a hőstettemmel – és már nyomtam is a gyorshívón a gombot. Niko után Mikit hívtam, elmondtam, hol keressen, melyik presszóba ülünk be, és közben megérkezett Stefano is. Kiültünk a piazza Navonén lévő egyik kávéház teraszára, ahol Michelét maga Danilo, a tulajdonos sietett köszönteni. Danilo felesége Michele egyik páciense volt, ezért nemsokára két pincér leste a kívánságainkat, amelyek nagyon egyszerűek voltak. Brandy, kávé és béke. Hamarosan három illatozó eszpresszó, egy üveg víz, meg egy két és fél decis üveg Vecchia Romana volt az asztalunkon.

Természetesen Danilo nem tagadta meg olasz házigazda mivoltát, mert az előbbiekhez hamarosan csatlakoztatott egy vegyes ízelítő tálat a cukrászdájuk kínálatából. A tejszínhabbal és mascarponével töltött, csokoládéval áthúzott profiterolok mellett az olajban sült ostyába töltött, cukorral, kandírozott gyümölcsökkel, csokoládéval ízesített bárányricottás cannolo állt, és végső csapásként az éhhalál ellen egy-egy emberes adag tiramisut szolgáltak fel. 

– Stefano, az imént beszélgettünk a prosztataproblémákról, és nem jutottunk dűlőre a figyelmeztető tüneteket illetően. Mik azok? – kérdeztem arra gondolva, hogy az életben egyszer végighallgatom, onnantól már tudni fogom, hogy mi, merre és hány méter.

– Sì, előrelátásról tanúskodik, hogy a vizsgálat nemcsak megnyugvást okozott neked, hanem perspektívájában is látni akarod a dolgot. A tünetek… – kezdte és kettéharapott egy profiterolt, amitől a szája széle tejszínes és krémsajtos lett, az orra hegye pedig csokis. A hátam mögött erre nagy ováció tört ki, aminek az okát nem értettem, de hátrafordulva láttam, hogy négy harminc körüli nő figyel minket éhes szemmel. Stefano végigjártatta rajtuk a tekintetét, és közben érzékien lenyalt a szája széléről egy tejszíncseppet, amitől meg sóhajtozni kezdtek a csajok. Vigyorogtunk.

Az egyik nő felállt, Stefano elé guggolt, amitől az egész dekoltázsa beláthatóvá vált, a táskájából elővett egy zsebkendőt, a nyelve hegyével megnyalta, és scusi! felkiáltással letörölte a csokipöttyöt. Stefanon látszott, hogy felizgatta a közjáték, és amikor a nő mintegy véletlenül az ölébe ejtett egy névjegykártyát, azt azonnal az ingzsebébe csúsztatta, majd megcsókolta a nő kezét, felállt és visszakísérte őt az asztalához. A három másik nő az irigység villámait szórta negyedik társukra, de amint elültek a féltékenység hullámai, azonnal összeborulva csicseregni és vihogni kezdtek.

- Szóval, egy kis gyorstalpaló a prosztatamókáról. Ahogy öregszünk, a prosztata megnagyobbodása természetes folyamat, ami előrehaladottabb állapotban szövődményeket is okozhat. A statisztikák szerint a negyven körüli korosztály mintegy húsz százalékánál merül fel a prosztatanagyobbodás problémája, ezért tetted jól, Bandi, hogy eljöttél! Ahogy az előbb érezhettétek, a húgyhólyag és a végbél között elhelyezkedő, gesztenye nagyságú mirigyes szervről beszélünk, az általa termelt váladék az ondó fontos összetevője. Áthalad rajta az ondóvezeték és a húgycső, megnagyobbodása esetén ezért főképp a vizeletürítéssel és a nemi élettel kapcsolatos panaszokat okoz, mint például gyakoribb és hosszadalmasabb vizeletürítés, vagy az erekció problémák. Ennyit kell és érdemes tudnotok, amíg évente jártok szűrésre, és nem merül fel probléma.

Az egyetemen volt egy öreg professzorom, imádtuk a szókimondása miatt! Sajnos már meghalt. Évente kimegyek hozzá a Campo Veranoba, viszek a sírjára egy üveg bort. Nem tudom, ki issza meg végül, de nem is ez a fontos. Ha nem veszitek zokon, hogy terített asztalnál teszem, akkor elszavalom nektek az általános orvoslás általa okított aranyszabályát. Mert mit is kell megtudni a betegtől az első vizit alkalmával? Azt, hogy enni, inni, aludni, szarni, baszni hugyozni tud-e. Ennyi. Ebben benne van az életünket mozgató szervrendszerünk összes hatása és eredménye. Meg kell keresni, mit nem tud csinálni a beteg, és akkor már el lehet indulni a diagnózis felé.

– Stefano, ez kurva jó, megjegyeztem! – lelkesedett Michele. – Ja, és elloptam, mert ez annyira jó, hogy mától én mondtam! Nézzétek, ott jön Miki, és igen, Nardot, Benedettot és Giot is hozza! – pattant fel a nálam sasszeműbb barátom, így én csak némi fáziskéséssel rohantam utána. Amikor visszaültünk az asztalhoz a kicsikkel, a mögöttünk ülő római nőkórus konkrétan elalélt, sóhajtoztak, csókot dobáltak felénk, az egyikük még fotót is készített négyünkről. Igazuk is volt, hogy elájultak tőlünk! Négy sármos fickó három elbűvölő gyerekkel, egy forró nyári koraestén egy cukrászdában. Megkértem a négyes fogat fotózós hölgyét, hogy készítsen rólunk az én gépemmel is egy fotót, amit elküldtem Nikonak azzal a hálás üzenettel, hogy köszönöm neki, amiért észre térített, és erre cseréltette velem a kokós-piás, családtalan, kivert kutya életet. Hamarosan szívecskezápor töltötte be válaszul a mobilom képernyőjét. 

 

 

A Pauza-trilógia kötetei megvásárolhatók országszerte a könyvesboltokban, a www.cserkiado.hu oldalon vagy személyre szólóan, dedikálva kérhetők a www.nezopontvalto@gmail.com címen!

KARÁCSONYI AKCIÓ!

Kettőt fizet, hármat kap!

Aki megrendeli a trilógia mindhárom kötetét, csak két kötet árát fizeti és kap mellé egy történetet lezáró novellát 2057-ből.

A Mellrák Elleni Küzdelem Hétköznapi Hősei

Az AVON által kiírt pályázatban szereplő címre a Nézőpontváltó Egyesület

Balassa Gabriellát, a Mellrákfórum - Nem vagy egyedül! Alapítvány

vezető önkéntesét jelölte.

Gabi egyike lett a három díjazottnak.

Szívből gratulálunk!

A jelölés szövege:

"Élni és nem félni!" – ez jut róla először eszembe, és az, hogy mekkora létvággyal habzsolja az életet.
Balassa Gabriella melldaganat betegséggel közvetlenül érintett, gyógyult státuszú nő, akinek a betegsége és gyógyulása erőt ad, hogy a saját traumájából fakadóan a MellrákFórum - Nem vagy egyedül! Alapítvány vezetőségében segítse a rákellenes küzdelmet évek óta.
Két gyermeke van, egy nagyfiú és egy kamaszlány. Lili ott van minden életmódnapon, sportrendezvényen, ahol édesanyja oldalán felvilágosítást adhat minden nő legrettegettebb félelméről.
Gabi példát mutat a lányának, és azt tanítja minden hozzáforduló egészségesnek és érintettnek, hogy nem félni és megijedni kell, hanem előrelátóan cselekedni, hátha a testi-lelki szemléletváltással ki lehet cselezni a mára már krónikussá szelídített betegséget.
Fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy minden nőt ráébresszen arra, hogy csakis egyedül saját maga felelős a saját testéért, és a saját jóllétéért.
Tanítja a mellönvizsgálatot, és buzdít arra, hogy aki megteheti, vegyen részt képalkotó prevenciós – mammográfiás vizsgálaton.
Munkája és gyermekei ellátása mellett előadásokat szervez, vidékre jár, tettrekészségével remek kis csapatot hozott össze, akik vállvetve segítik egymást a céljaik elérésében, és a hozzájuk forduló bajbajutottakat pedig végigkísérik a betegség kálváriáján.
A sorstárs érti csak igazán, min megy keresztül a hozzá hasonló betegségben, helyzetben lévő, ezért Gabi a saját praktikáival támogatja a betegségből éppen kilábalókat. Szóval, vagy tettel, de a beteg mellett áll, és nem számolgatja a segítségre fordított időt.
Először nem akarta, hogy jelöljem őt, de végül sikerült rábeszélni. Tudom, hogy nem azért dolgozik, hogy megköszönjék, vagy hogy elismerjék.
Azt is tudom, hogy a pályázat díját szívpárnákra költené, hogy ajándékba adhassák mellműtött lányoknak, asszonyoknak.
Ötezer szívpárna jönne ki a díjból, ötezer nőnek juttatna szívbéli segítséget.
Szívből ajánlom őt a Hétköznapi Hős-díjra.

Sári Edina elnök, Nézőpontváltó Egyesület

 

Én és a refluxom

Mindig azt teszem, amit mond, nem ellenkezem. Igazodom hozzá, mert elég kényeskedő, néha agresszív. Sokszor a legváratlanabb pillanatokban lep meg. Kedvére van, ha idegeskedem, vagy ha olyat eszem, ami felélénkíti. Sőt, akkor a nyomomban jár folyton folyvást. De elmondhatom, hogy győztem, illetve mindig legyőzöm, amikor felbukkan. Miért? Mert nem fog tágítani mellőlem. Bármikor lecsaphat. Évek óta mégis együtt élek vele, mert muszáj. Hogy kivel, mivel? A refluxommal.

Arra gondoltam megosztom a világgal, hogy ilyen fiatalon mi vezetett el ehhez a betegséghez, illetve hogyan küzdök meg vele. Népbetegségnek mondható, sokak életét megkeseríti a reflux. Számtalan praktika, tanács olvasható az interneten, a patikák polcai roskadoznak a savlekötő, protonpumpa-gátló tablettákkal. Ha elhanyagoljuk, komoly következményekkel számolhatunk.

 

20 évesen voltak az első tüneteim. Sőt, nem is. Már tizenévesen is éreztem néha émelygést, gyomorégést, puffadást. Mivel nem mindennapos volt, így nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. 20 évesen komoly válságba került az életem. Elvesztettem a szeretteimet, csak Édesanyám maradt, anyagi gondok… Azt sem tudtam merre tovább. A gyomrom sokszor fájt, nem ettem, nem ittam, nem aludtam eleget. A patikában vény nélkül kapható készítményekkel próbálkoztam. Ideig- óráig segítettek. Aztán érkezett a kínzó hányinger reggelente és a savas, keserű hányás. Miután a 10. kilómat fogytam le, orvoshoz fordultam. Itt követtem el az első komoly hibát… Sokkal korábban kellett volna szakember segítségét kérnem. Komoly kivizsgálás vette kezdetét. Komoly életmódváltásra is szükség volt. Számtalan étel, ital lekerült a menüről. Oda kellett figyelnem a napi többszöri étkezésre.. Persze attól, hogy gyógyszert kaptam, még nem változott meg egy csapásra minden. 2017. decemberében a tünetek újra súlyosbodtak és kórházba kerültem. Sajnos a szabályokat sem igazán tartottam be, ahogy kellett volna, elblicceltem azokat. Negatív következményei is lehetnek ennek a betegségnek.

 

A reflux betegségről, szövődményeiről, megoldásairól Dr. Sümeghi László belgyógyász szakorvost kérdeztem, akinek elsők között volt magánrendelője Budapest szívében 1992-től. Rendelőjében több tízezer páciens fordult már meg.

 

“Hallottam egy kifejezést nemrégiben ezzel a betegséggel kapcsolatban: “néma reflux”. Mit jelent ez pontosan?

A reflux betegség nagyon gyakori és sokszor nem típusos tünetekkel jelentkezik. Ez a gyomorégés, savas felböfögés, amelyet mindenki az élete folyamán egyszer biztosan megtapasztal. A reflux viszont nem ezeket az általános tüneteket takarhatja, hanem olyanokat, amelyekből nem is gondolnánk, hogy ez áll a háttérben. Ezek az úgynevezett atípusos tünetek, például fogászati, fülészeti probléma, olyan mellkasi fájdalom, ami szívbetegség gyanúját kelti, köhögés. A “néma” szó ez esetben azt jelenti, amikor ezek a panaszok sincsenek, viszont ha elvégzünk szűrő jelleggel egy gyomor-nyelőcső vizsgálatot, akkor kiderülne, hogy akár előrehaladott, nyálkahártya-elváltozásokat okozó reflux betegsége van.

 

Mitől alakulhat ki a reflux?

Az általános tényezőkön kívül (stressz, helytelen életmód, dohányzás, alkoholfogyasztás stb.), sokan nem is gondolnák, de az intenzív sport, például a testépítés, súlyzózás a nagy hasüregi nyomás miatt okozhat reflux betegséget. Terhesség esetén is gyakori szintén a megnövekedett hasűri nyomás hatására kialakulhat, azonban a terhesség első trimeszterét követően általában megszűnnek a panaszok. A helytelen civilizációs szokások miatt kialakult túlsúly is nagyban hozzájárul ezen betegség kialakulásához.

 

Ha valaki tapasztalja saját magán a tüneteket és belgyógyászhoz, gasztroenterológushoz fordul, akkor milyen kivizsgálásokon fog átesni, milyen kezelésre lehet számítani?

Legfontosabb- ha jó szakemberhez kerül a páciens- a nagyon pontos kórelőzmény felvétel, ami azt jelenti, hogy meg kell hallgatni a beteg panaszait. Ha nem mond el mindent, bizonyos dolgokra rá kell kérdezni. Így az anamnézis betegvizsgálat alapján sokszor már valószínűsíthető, hogy refluxbetegséggel állunk szemben. Amennyiben nincsen úgynevezett további alarmírozó tünet (fogyás, vérszegénység, hányás során véres váladék), akkor tulajdonképpen műszeres, képalkotó, invazív vizsgálatra nincs szükség. Abban az esetben, ha mégis ilyen tünetekkel találkozunk, akkor nem szabad megelégedni, hogy ez egy reflux, hanem tovább kell lépni és konkrétan gyomor-nyelőcső tükrözésre van szükség.

 

A következő diagnosztikus teszt az, hogy elkezdjük a betegséget kezelni. Van egy adekvát, ajánlott kezelési séma erre, ami ma már egyértelműen protokollba le van írva. Elég kevés egyéni szabadságot kap az orvos. Ezek az úgynevezett evidence-based gyógyítás. Van egy ajánlás, hogyan kell csökkenteni ennek dózisát. Ha ezzel a beteg életminősége elfogadható, akkor további lépésekre nincs szükség a rendszeres felülvizsgálatokon kívül.

Mennyi ideig tart a kezelés?

Reflux esetén 2-3 hetes kezelés nem elég, ha hirtelen abbahagyjuk szedését az sem jó, mert még több sav fog termelődni, ez az úgynevezett rebound (visszacsapás). Kezdetben terápiás dózist kell alkalmazni, ez viszonylag nagy, azért hogy a tüneteket gyorsan enyhítsük, utána egy fenntartó dózis, ami a terápiás dózis fele. Ezután on demand (szükség szerinti) terápia következik, vagyis rábízzuk a betegre, hogy mikor szedje. Ha fokozódnak a panaszai, nyugodtan lehet alkalmazni. Vannak ritkán olyan esetek, hogy nem tudunk átmenni az előbb említett fenntartó dózisra sem. Ilyen esetben ki kell egészíteni másik terápiás eszközzel, például prokinetikumokkal, amely a gyomor-nyelőcső perisztaltikáját fokozzák, ezáltal a tüneteket csökkenthetjük. Amennyiben ez sem segít, felmerül a diagnózis revíziója, hogy más betegség áll a háttérben. Hogyha mégis helyes a kórkép, akkor lehet morfológiai elváltozás van a háttérben, amely már műtétre szorul.

 

Jelenleg én is protonpumpa-gátló gyógyszert szedek. Erről már bővebben olvastam korábban. Van sok érv mellette, viszont sok ellenérvet is hallottam. Ön hogyan vélekedik erről?

Mindkét véleményben van igazság. A protonpumpa-gátló nagyon hatékony gyógyszer, talán az elmúlt évtizedek legforradalmibb gyógyszere. Hosszú évtizedekig nem volt módszer a fekélybetegség, hiperacid kórkép kezelésére, csak tüneti szerek voltak, bázikus vegyületek (szódabikarbóna, Salvus víz, stb.). Először felfedezték a H2-receptor-blokkolókat, amelyek csak csökkentik a savtermelést, utána pedig a protonpumpa-gátlókat, amely teljes mértékben gátolja a savtermelést. A gyógyszernek vannak veszélyei is persze. Terhesség esetén csak indokolt esetben kaphatják, illetve savhiányos állapotot idézhet elő, ami pedig atrófiához (gyomornyálkahártya-sorvadás) vezethet, amely a gyomorrák kockázatát növeli. A felszívódási problémák, bakteriális fertőzések gyakorisága is megnő. nem könnyű megtalálni a helyes utat tehát. Ez a mai gasztroenterológia nagy kérdése. 

 

Étkezésben mire kell figyelni?

Fűszeres, csípős ételek kerülése, alkohol, kávé, szénsavas italok fogyasztásának csökkentése. Rendszeres, napi ötszöri kis volumenű étkezés az alap. Ezek közhelyek, mégsem tartják be sokan.

 

Elhanyagolt reflux esetén milyen szövődmények alakulhatnak ki?

Életminőséget megkeseríti a reflux, hiszen rossz érzés a savas hányás, gyomorégés. Okozhat garat, gége gyulladást, a fogak romlását. Felmaródhat a nyelőcső, amelyek eróziók, de lehetnek fekélyek is. Ez tulajdonképpen észrevétlenül vérzést produkálhat, amelynek tartós fennállása jelentős vérszegénységet okoz. A vashiányos vérszegénység leggyakoribb oka nőgyógyászati eredetű, a második oka a reflux. Fertőzésekre való hajlam megnő. Legnagyobb szövődmény ezeken túlmenően, hogy a nyelőcső nyálkahártyáján fekélyek jelennek meg a sav hatására, amely szintén a rákra hajlamosító állapot. Van egy nyelőcsőrákot megelőző állapot, ez a barrett oesophagus. A gyomor nyálkahártya felkúszik a nyelőcső-nyálkahártya felső szakaszára, az alsó 1-2 cm-es szakaszon egy kóros gyomor-nyálkahártya szigetek vannak.

 

A nyelőcsőrák mennyire gyakori? Mennyire gyógyítható?

A reflux-betegség hajlamosít, illetve a helytelen életmódot sem szabad kihagyni. nyelőcsőrákot. Európában 100 000 férfi közül hatnál diagnosztizálják évente, a nőknél az előfordulás ritkább. Leginkább az 50-70 év közötti férfiakra jellemzőbb. A kezelés alapja a műtét. Egyes esetekben, mikor a tumor műtéttel nem távolítható el, sugár- vagy kemoterápia hatására a daganat operációra alkalmas állapotba kerül. A kórjóslat a késői felismerés miatt nem jó, ám a korszerű terápiás lehetőségek a túlélést javítják. Korán felismert esetekben a teljes gyógyulás is elérhető.”

Jelenleg a protonpumpa-gátlók és további vizsgálatok árnyékában vagyok. Hogy miként alakul, még nem tudom. Keresem én is a megoldást és remélem mihamarabb megtalálom, hogy én és a refluxom együtt élhessünk végre úgy, ahogy én szeretném... Természetesen folytatom történetem...

További orvosi segítségért mindenképpen keresse fel http://sumeghi.hu/ oldalt. Szívből ajánljuk Dr. Sümeghi Lászlót!

 

    

OUT-izm - KI A PÁNIKBÓL

2014 január 1-én a rákoscsabai vasútállomáson a sínek előtt állva, egy magánéleti krahh után, azon gondolkodtam, hogy vajon milyen lehet aláugrani a vonatnak. Egy idő után jött egy ennél sokkal erősebb gondolat, hogy ha aláugrom, akkor sohasem tudom meg, hogyan kerültem ide. 

 

Innen indult a SpoT mentális tréning. 

Ezt a pontot megelőzően életemben nagyon sok dologgal foglalkoztam és azokat is egy magasabb szinten űztem. Számos sikerem volt az életben, amire büszke voltam. Ezer fő feletti nemzetközi bre­aktáncfesztiválok szervezése, tánciskola rendszer működtetése, rengeteg ma sikeres tanítvány, de ott a bűvészet is, amivel már fiatalon számos helyezést elhoztam, illetve saját fejlesztéseim is voltak. 9 év hálózatépítés vezetőként, rengeteg képzés, akár orvosi, akár kommunikációs, rengeteg találko­zás emberekkel, magasszintű trénerekkel. Egyébként repülőgépműszerész technikus a szakmám, illetve mezőgazdász technikus, éltem gyerekként tanyán, mindezt úgy, hogy pesti vagyok. 

Voltam nagy cégek külső marketingje, voltam vállalkozó, szinte mindent kipróbáltam az életben, és emellett tanultam az idegrendszerről és a traumákról is. 

Összegezve, rengeteg ismeretem lett magáról a valós életről, és ezek alapján nagyon jó lett a mérle­gelőképességem. Egyben viszont tehetetlen voltam, ez pedig a magánélet. 2014-ben kértem segít­séget több helyről, próbáltak segíteni, de nem tudtak. Ekkor döntöttem úgy, hogy magam felállok, és így indult ez a mentális eljárás, amiben anno egy barátomat kértem meg , hogy segítsen, az alapján, amire rájöttem. Az egész életem tapasztalatait összegezte az elmém, amikor eldöntöttem, hogy fölállok. Ez olyan jól sikerült, hogy ezt mindenki észrevette rajtam, aki ismert. Másokat is elkezdte érdekelni, hogy ezt hogyan lehet elérni, és elindult a tréning. Ez addig haladt, hogy egy üzleti reggelin beszéltem vállalkozóknak erről, ahol Kál Cecília megkért, hogy próbáljuk ki a fián is Ricsin, aki au­tista, mert már reménytelen a helyzete. Én belementem ebbe. 70 alkalom után Ricsi olyan állapotba került, hogy ma teljesen önálló, párkapcsolatot épít 16 évesen, és sok területen őstehetség. Amikor kezdtük a tréninget akkor még olyan állapotban volt, hogy nem lehetett egyedül hagyni, mert öngyil­kosság gondolata és rengeteg autista tünet uralta őt. Cecília nem tudott rendes munkába sem állni, ami a tréning folyamatának első szakaszában megoldódott a gyors fejlődés miatt. 

Ez után már magától terjedt a hír, és azóta nagyon sokan kértek már tanácsot tőlem és csapatomtól. 

 

Az ominózus BBC film és a valóság: https://drive.google.com/open?id=1P-F6NSfbIQy-ECGlJIKg3CrlJXHFo6Oy

 

Ezt a tréninget közben Krisztin Fruzsinával fejlesztettük tovább, amiből több irány is kirügyezett. 

Egyrészt a Spot mindenkinek jó, akiben ott lappang a pánik. Még állatokon is működik, amivel tréner kutyákat lehet képezni, mint pl a mi kutyánk Edison, ami sok autista, kutyától való félelmét küzdötte le. Párkapcsolati problémásoknak, vállalkozóknak, szülőknek… 

Illetve emellett indult el az OUT-izm, mint küldetés, ami egy hatalmas rendszer alapja, amire számos központot szeretnénk építeni, trénereket, és mindent , ami ahhoz szükséges, hogy könnyítsünk egy érintett család életén. Hamarosan érkezik 2 könyvünk a Szándék = Élet c. könyvem után, amire ala­pul a Spot. Az egyik könyv a Boldogság kódja, ami az emberi játszmák alap összefüggéseit vezeti le, a másik pedig az OUT-IZM, ami az autizmus teljes logikai rendszerét vezeti le. A háttérben meg­alapult az alapítványunk is, az Egyenlítő egészségügyi, oktatási, és kultúrális alapítványunk, aminek elindítottuk a mentor programját az érintett gyermekek megsegítésére. Ehhez társul a gyermekek megfelelő objektivitásának segítésére kialakított programjaink, mint pl. bútorfestés és értékesítés, amiből saját bevételük is lehet, illetve íj készítés, breaktánc, bűvészkedés, lovaglás, vályogépítés, és sok más képességfejlesztő dolog teljesen különböző területeken. Kiterjedt kapcsolati rendszerem ezt elősegítik, ahol mestereket tudok közvetlen összehozni a gyermekekkel. Ma már szakmai cso­porttal dolgozunk és fejlesszük a programunkat, illetve használunk a tréning ellenőrzésére számos precíz eszközt, mint akár az EEG gép, vagy építünk csendesítő szobákat, vagy VR, AR szerkezete­ket, illetve szimulátor szobákat. Van számos speciális könnyítő találmányunk, melyekkel a szülők otthoni küzdelmeit tudjuk csillapítani, és emellé társul a szülői képzés és felkészítő program is. 

Ma már számos sikerről számolhatunk be, illetve egy olyan levédett módszertanról, ami alapján tel­jesen feltérképezhető lett az autizmus, illetve láthatóvá válik az ok és az összefüggés rendszer. Mint tudjuk, amit megismertünk azt már meg tudjuk változtatni. 

A küldetésünk nem kisebb, mint az autizmus felszámolása, ami tudjuk, hogy nem lesz rövid idő, illet­ve ezt csak összefogással tudjuk megoldani, de mindenesetre az alapjait felismertük és működik.” 

 

További információs, interjú egyeztetés: Tóth Zoltán László 

Stabil Pont Technológia 

70/327-8722; 70/670-2606 

www.stabilponttechnologia.hu

www.facebook.com/StabilPontTechnologia/

technologiaazeletre@gmail.com

 

Gyógyulj velem! Holisztikus Orvosi Program Dr. Darnói Tiborral

Hiába próbálod megállítani az időt, előbb-utóbb belátod, hogy nem lehet. Hiába próbálod visszahozni vagy felébreszteni a múltat, az már nincs. Csak a jelen van. S, aki a múlt után sóvárog, kimarad az életből, ami maga a jelen pillanat. A jelenben élni maga a tudatosság. Ha megteszek mindent a testi egészségemért, ha a lelki békémet képes vagyok megtartani, ha szellemi síkon a bölcsesség vezet, akkor a változások szinte észrevétlenek maradnak. Ami észrevehető, az pedig természetességgel elfogadást nyer. Így élhető minden pillanatban a korunknak megfelelő teljes és minőségi élet.”

Miért jó a program?

Segít a változásban

Gyógyulást csak rendszerbe foglalt változtatással tudsz elérni.

Különleges, mert Rólad szól

Mély-holisztikusan, testi-lelki-szellemi egységben értelmez és segít Téged.  

Egyedülálló és működik

A természeti törvények RENDjéhez igazítja a gyógyulásodat.

Lényegre tör, megértést ad

A felismerések egyértelművé teszik mit, miért és hogyan kell tenned.

Nem hagy rést a pajzson

Minden dimenziódra, életterületedre kiterjed. Testre, lélekre, szellemre.

A csoda benned van

Csak a Te aktív részvételed vezethet eredményre.

 

Aki a „Nézőpontváltó” jelszót beírja a jelentkezési lapra, 20% kedvezményt kap a program árából!

http://hop.gyogyuljvelem.com/hop-trening-jelentkezes/

 

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!