Nézőpontváltó® köszöntők

"A Nézőpontváltó® csapat tevékenysége arra irányul, hogy szemléletváltásra biztasson, és abban praktikusan segítsen. Felhívják a figyelmet arra, hogy az emberek álljanak önmagukhoz másként, mint addig! Vigyázzanak arra a testre, ami az övék! Próbálják az adottságaikból a lehető legtovább a lehető legjobbat kihozni! De ha mindazok ellenére mégis megbetegednének, akkor tudják, kikhez, hova fordulhatnak támogatásért, kik nyújtanak segítő kezet.”

Dr. Borbényi Erika, Szedlacsek Emília és Sári Edina köszöntő üzenete az oldalra látogatóknak.

 

Tovább olvasom

MIÉRT NEM MEGYEK ORVOSHOZ? MIÉRT MEGYEK ORVOSHOZ? - Karinthy Frigyes okfejtései

MIÉRT NEM MEGYEK ORVOSHOZ?

 

Ez egy tudományos értekezés, laikus nyelven szólva szakcikk, elvárom az illetékes szakköröknek, úgymint az orvostársadalomnak és a betegek társadalmának, más szóval a többi népeknek komoly figyelmét a mérlegelendő (mér ne volna legelendő?) kérdés etimológiai és nem utolsó sorban endopatolo-pszichosoma-tikonumizmatikai jelentőségének megfontológiájára.

Szakcikk. Nem szikcakk és cikkcakk.

Amivel azt akarom mondani, hogy nem célom a képzelet szeszélyes, ugráló és rapszodikus, de megbízhatatlan járművére bízni magam, a szigorúan módszeres tárgyalásformát választottam, mely minden kitéréstől függetlenül halad útján, megállás nélkül. (Vesd össze: megállómánia).

Tárgyam: miért nem megy az ember orvoshoz?

Két részre osztom a feladatot. Általános és specializált formában vetem fel a kérdést.

Tapasztalataim és klinikai megfigyeléseim, azonkívül szubjektív természetű megfontolások s az idevágó irodalom gondos mellőzése után arra a meggyőződésre jutottam, hogy orvoshoz


általában

azért nem megy az ember, mert már régen menni kellett volna, de mindig halasztottam és most mit fog szólni, hogy így elhanyagoltam a dolgot, külön erkölcsprédikációt kapok, holott én a hasamat fájlalom és nem az erkölcseimet;

mert félek, hogy az orvos komolyabban veszi a dolgot, mint magam, ijesztgetni kezd és mindenféléről le akar szoktatni, lévén neki a betegségem fontos, nekem meg az egészségem;

mert ilyenformán én nagyon jól megférek a betegségemmel, ő ellenben jobban haragszik a betegségemre, mint amennyire az egészségemet szereti, s utóbbit hajlandó feláldozni, csakhogy az előbbit tönkretegye;

mert alapjában véve megszerettem a betegséget, szükségem is van rá, kifogásnak, önmagam és mások előtt, a lustálkodásra (felnőtt ember csak a betegsége révén jut egy kis gyöngédséghez és szeretethez) s félő, hogy az orvosi kezelés aláássa a betegségemet;

mert a régi orvosomban már nem bízom, miután nagyon összebarátkoztunk s ő bizalmasan tudtomra adta, hogy neki is ez a baja van, de fütyül rá - viszont éppen, mert nagyon összebarátkoztunk, félek, hogy megsértem, ha új orvoshoz megyek;

mert ilyenformán kényesebb vagyok az orvoskari becsületre, mint ők maguk, pedig ez az ő dolguk;

mert mindenki mondja, hogy menjek;

mert orvos mondta, hogy ne menjek, szerinte ugyanis nekem, mint intelligens embernek megsúghatja, hogy ebben a dologban az orvosok nem tudnak semmi okosat, mindent, amit csinálnak, humbug;

mert laikus mondta, hogy ebben a dologban nagyszerű eredmények vannak;

mert van egy Skurek nevű ismerősöm, egy bútorkereskedő, aki ugyan nem orvos, de meg vagyok győződve róla, hogy mindent jobban tud a professzoroknál és ha vele kibeszélgetem magam, meg vagyok nyugodva;

mert mint férfi, nem szeretem, ha úgy bánnak velem, mint a gyerekekkel;

mert mint nő, nem szeretem, ha úgy bánnak velem, mint a felnőttel;

mert mint férfi, nem szeretem, ha engem áltatnak és hazudnak nekem;

mert mint nő, nem szeretem, ha nekem megmondják az igazat;

mert a honorárium dolgában bizonytalan vagyok, az orvos nem mondja meg, folyton erre gondolok, miközben vizsgál, ettől magas a pulzusom, nagyobb a betegség látszata, még többet kell majd fizetni, még nagyobb a pulzusom és így tovább;

mert folyton azt hallom, hogy minden művelt ember orvoshoz megy s ebből az a gyanúm alakult ki, hogy viszont a többiek orvosnak mentek - és végre;

mert semmi bajom sincs, mi a fenének menjek orvoshoz?


Speciálisan

gégészhez azért nem megyek, mert mindenféle hosszú tárgyakat dugdos az orromba és ahelyett, hogy elismerné, hogy ez kellemetlen, folyton csúfol közben, mint aki érthetetlennek találja ezt az affektálást, hiszen nyilvánvaló, hogy ennél nincs nagyobb kéjmámor;

sebészhez azért nem megyek, mert folyton azt mondja, hogy ne féljek, holott nekem egyetlen vigasztalásom, hogy félek - továbbá azt mondja, hogy nem fog fájni és fáj, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy fájni fog és mégse fájna;

fogászhoz azért nem megyek, mert megyek ugyan, de az előszobában elmúlik a fájás és gondolom, majd holnap megyek, de nem is ide, hanem ahhoz, aki nem piszmog el egy évig, amikor a díjak következtében már lesz ugyan mivel harapni, de nem lesz mit;

röntgenológushoz azért nem megyek, mert a csontvázamat és vesémet látja, de a kabátomat nem s így nem adja meg a kellő tiszteletet;

urológushoz azért nem megyek, mert többnyire roppant vicces emberek és oda nem tartozó dolgokat mondanak magánügyeimre vonatkozóan, továbbá véleményeket fizikumomról, mint a szabó, aki mértékvétel ürügye alatt lekritizálja az alakomat;

gyomorspecialistához azért nem megyek, mert többnyire komor emberek, nem hagynak magukkal vitatkozni, mindent jobban akarnak tudni nálam és nem hajlandók például megérteni, hogy az ember ebéd és vacsora tartamára igazán felfüggeszthetné a diétát, ha különben betartja;

idegorvoshoz azért nem megyek, mert aznap mikor mennem kellene, éppen nagyon ideges vagyok és ilyen idegállapotban nem bírom az orvost - és végre;

pszichoanalitikushoz azért nem megyek, mert három hétig egyebet se csinál, mint hogy kielemzi belőlem, hogy miért nem akarok pszichoanalitikushoz menni, mint az egyszeri tanító, aki azt mondja Mórickának: Móricka, warum bist du nicht gekommt, mire Móricka teljes joggal felelheti méltatlankodó hangon: Herr Lehrer, ich bin doch dó!

 

MIÉRT MEGYEK ORVOSHOZ?

Szerénységünk indikálja a nagy feltűnés elhallgatását, amelyet cikkünk gyakorolt az orvostársadalom legszélesebb rétegére.

A félreértés abból származott, hogy a feltett kérdésre, "Miért nem megyek orvoshoz?" adott válaszokból, amelyekkel igyekeztem kimeríteni az orvoshoznemjárás tünetkomplexumát, arra a következtetésre jutott némely felületes szerző, hogy én nem megyek orvoshoz.

Már hogy a fene által körülírt kórkép jól jellemzett tünetcsoportjába ne mennék?

Dehogy is nem megyek.

Megyek bizony.

Én csak azokat az okokat soroltam fel, amik miatt nem megyek, ha nem megyek.

De ha mégis megyek?

Ennek is megvan a külön oknyomozása.

Általában és különösen.


Általában

azért megyek orvoshoz,

mert orvoshoz menni, hozzátartozik a polgári élet szertartásaihoz, mint a bridge, a nyaralás, a víkend, és mert éppen orvostól jönni előkelő dolog és jól is hangzik, bizonyos tekintélyt ad az embernek, ha azt mondja, orvostól jövök, ez a hitelemhez tartozik;

mert műveletlen barom vagyok és jól esik a gondolat, hogy egy művelt, képzett, csaknem felszentelt papja a társadalomnak egy óráig komolyan beszél velem-rólam, mint valami különleges csodáról, akinek a hasfájása, belső forrósága, kétoldali fülhallása és középfolyása a locarnói egyezménynél fontosabb téma lesz egy óráig;

mert roppant művelt ember vagyok, rengeteg mindenfélét olvastam, ilyen orvosi dolgokat és titokban kéjelgek a gondolatban, hogy fog leesni a székről az a műveletlen, divatos felcser, mikor majd tökéletes latinsággal mondom el magamról a diagnózist és az ő megjegyzései közben az én szerény, halk közbeszólásomból kiderül, hogy mennyivel jobban értek a dologhoz, mint ő;

mert, ha nő vagyok, majd megmutatom én neki, mennyivel jobb alakom van, mint a Mancinak, aki itt henceg nekem, hogy a dr. Szőkének reszketett a sztratoszférája, vagy hogy a csudának hívják, a kezében, amivel a hátán hallgatózott;

mert, ha férfi vagyok, jólesik hallani, hogy ilyen tüdeje Nurminak volt utoljára és hogy bátran ezt meg azt;

mert ezzel az orvosnak be fogom bizonyítani, hogy a másik orvos nem érti a dolgát, tudod öregem, nem mondta direkt, mert tudod, ezeknek össze kell tartani, de láttad volna, hogy legyintett és csóválta a fejét;

és végre

mert katonának akarnak, hát tessék, milyen beteg vagyok, és mert be akarom magamat biztosítani, hát tessék milyen egészséges vagyok.


Különlegesen pedig

azért megyek

sebészhez, amiért párbajozni is megyek, én ugyan elvből lenézem a párbajt, de nekem ne mondja senki, hogy gyáva kutya vagyok;

belgyógyászhoz, mert a sebészek mindjárt kést rántanak, az nem kunszt és mert az Isten is belgyógyász;

röntgeneshez, mert megnézhetem a kezem csontvázát és olyan érdekesek azok a mindenfélék, amikkel játszani lehet;

gégészhez, mert ha én egyszer kinyitom a szám...

nőgyógyászhoz, hogy Alfréd megtudja és végre rájöjjön, hogy nő vagyok, a hülye...

s végre pszichoanalitikushoz, mert gyanús, hogy egy éve semmi bajom, rémes állapotban lehet az alsó tudatom, ki kell mosatni.

(Megjegyzés.) Értekezésünk befejezése után kapjuk az értesítést, hogy egy angol orvosi lapnak hasonló témakörben kutató szerzője fantasztikusan hangzó teóriát vetett fel, mint az orvoshozjárás magyarázatának lehetőségét. Szerinte bizonyos klinikai tüneteknek a spekulatív megfontolásokkal való egybevetése okot adnak arra a feltevésre, hogy orvoshoz azért megy az ember, mert valami baja van.

Egyelőre a legnagyobb óvatossággal fogadjuk a hírt, anélkül, hogy akár pro, akár contra véleményt kockáztatnánk, mindössze arra hívjuk fel a szakkörök figyelmét, hogy semmi konkrét adat nem merült fel az eddigi megfigyelések értékelésének megváltoztatására, melyek szerint ugyanis, akinek baja van, az nem megy orvoshoz, hanem hívatja az orvost, vagy lepedőben viszik el hozzá!

 

 

A Nagy Agy Nap - avagy: a kreativitás szabaddá tesz

"Ami az ember agyában megfogan, azt az ember véghez is tudja vinni!" Napoleon Hill

 

Inspiráció és motiváció

Az inspiráció és a motiváció két holtbiztos módszer, hogy a gondolatok szárnyra kapjanak. Ez a rendezvény pontosan ezt a célt szolgálja: megihlet és motivál, gondolkodásra és gondolataid megvalósítására ösztönöz.

 

Nehezen jön az ihlet?

 • Úgy érzed, hogy meg kell erőltetned magad, hogy vállalkozóként jobb terméket, izgalmasabb szolgáltatást, érdekesebb kampányt találj ki?
 • Vagy csak egyszerűen szeretnél még több, még minőségibb ötletet? De nem csak ötletet, hanem a kellő motivációt, hogy meg is valósítsd azokat?
 • Már millió helyről hallottad, hogy érdemes edzened a jobb agyféltekédet, de még mindig nem tudod, hogyan csináld?
 • Szeretnél olyan módszereket megtanulni, amitől egycsapásra igazi ötletgyárossá változol, aki meg is valósítja, amit kitalált?

 

Mi a helyzet a megvalósítással?

 • Tele vagy ötlettel, de a megvalósítással mindig gondjaid vannak?
 • Nincs elég bátorságod szembe nézni a lehetséges akadályokkal, és félsz a kudarccal járó szégyentől?
 • Nagyon sok mindenbe belekezdesz, de végül egyik új projektedet sem fejezed be, mert hamar elfogy a lelkesedésed?
 • Nem tudsz túllendülni a lustaságodon és fontosabb a kényelmed, mint, hogy új dolgokat hozz létre?

A kreativitás cselekvés nélkül nem létezik: az ötlet önmagában nem elegendő, venned kell a bátorságot, hogy meg is valósítsd, amit megálmodtál!

Jó hírünk van a számodra, ugyanis mindenki lehet zseni, mindenkinek lehetnek millió dolláros (vagy 300 millió forintos – amelyik neked jobban tetszik) - ötletei, és mindenki képes arra, hogy a jelenlegi agykapacitásánál többet kihasználjon.

Ha eljössz a Nagy Agy Napra, felszabadítod azt a zsenit, aki benned rejtőzik, és csak arra vár, hogy előbújhasson.

Nagyobb agykapacitás

Milliós ötletek

Izgalmas kampányok

Világbajnok megvalósítás

Az agyunk egy csodálatos szerkezet, amit lehet fejleszteni. Ha velünk tartasz, egész nap azon leszünk, hogy stimuláljuk ezt a csodás személyi számítógépet a nyakad tetején.

Mit kapsz pontosan, ha eljössz a Nagy Agy Napra?

 • Olyan azonnal alkalmazható trükköket és tippeket kapsz, amiket bevethetsz a munkád, vállalkozásod, marketinged, mindennapi életed során.
  (igen, azonnal !!! … nem másnap, vagy következő héten, hanem már ott a helyszínen)
 • Megkapod azt az érzést, amikor majd kiugrasz a bőrödből, mikor egy jó ötlet jut az eszedbe.
  Amikor minden porcikád arra a pillanatra vár, hogy elmesélhesse valakinek, és belekezdhessen a megvalósításba. Ha átélted már, akkor nagyon jól tudod, hogy miről beszélek. Ha még nem, akkor muszáj kipróbálnod!
 • Új marketing ötleteket, amiket már aznap felhasználhatsz.
 • Olyan problémákra kaphatsz megoldásokat, amik már régóta nyomasztanak.
 • A felszabadultság és a kreativitás érzését érezheted a mindennapjaidban.
 • Megvalósítási terveket, amik segítenek az ötleteket a megvalósításig eljuttatni.

 

 

További információ, jegyvásárlás: http://nagyagynap.hu/

"Nekem nincs nyelvérzékem, sohasem fogok megtanulni semmilyen idegen nyelven!"

Ismerős a címbeli kétségbeesett mondat, ugye?

 

Lehet, hogy meglepő, de nyelvérzék, mint olyan, nem létezik.

 

Az elmúlt húsz évben, amióta idegen nyelvi fejlesztésekkel foglalkozó céget vezetek, rengeteg nyelvtanulóval találkoztam, akik különféle okok miatt úgy érezték, hogy ők képtelenek megtanulni egy adott nyelvet. 

Te is biztosan ismersz olyat, aki már legalább tíz éve újrakezdő és sohasem jut egy bizonyos nyelvi szint fölé. Vagy olyat, aki különféle kifogások mögé bújva állandóan halogatja a nyelvtanulást, pedig érzi, hogy nagy szüksége lenne rá. 

 

Egy idegen nyelv elsajátításához nem érzék kell, hanem sokkal inkább SZEMLÉLET.

 

Mindenkiben megvan a képesség, hogy egy nyelvet elsajátítson - hiszen az anyanyelvünket is képesek voltunk megtanulni. 

 

Az idegen nyelv bátor használatát leginkább az úgynevezett korlátozó hiedelmeink akadályozzák.

 

Mik lehetnek ezek?

"Én erre egyszerűen képtelen vagyok."

"Öreg vagyok én már ehhez."

"Biztosan hülyének fognak nézni, ha elrontom."

 

Mit sugallnak ezek a kijelentések? Pesszimizmust, kudarckerülést és egyfajta tehetetlen állapotot, ami abból fakad, hogy a nyelvtanuló úgy érzi, a nyelvtudás egy olyan adottság, amivel ő nem vagy csak nagyon korlátozott mértékben rendelkezik. Akik így fogalmaznak, a nyelvtudásbeli hiányosságaikat saját, személyes kudarcukként élik meg. Ezt hívják rögzült szemléletmódnak.

 

Rengetegen még gyermekkorból hozzák a folyamatos bizonyítás vágyát, minek következtében állandóan azon vívódnak, hogy vajon sikeresek lesznek-e vagy vesztesek maradnak. Ehhez illeszkedik az a tudattalan törekvés is, hogy az idegen nyelv legtökéletesebb szintű használatával bizonyítsam, milyen ügyes, okos és sikeres ember vagyok. Ha pedig nem beszélek vagy nem jól beszélek egy adott idegen nyelvet, akkor mindenképpen egy rossz, tökéletlen lúzer vagyok...

 

Nagyon fontos, hogy mindenkiben tudatosodjon: a nyelvtudás és a nyelvhasználati jártasság nem személyes adottság kérdése, hanem egy tanulási folyamat. 

És mint ilyen, a nyelvtanuló által kézben tartható, irányítható és igy fejleszthető is!

 

Mondhatjuk persze azt, hogy különböző közegből érkezünk, más-más alapokkal és eltérő egyéni képességekkel rendelkezünk, de ez mind csak a tanulási út hosszára és a befektetett erőfeszítések menyiségére van hatással. Maga a kitűzött cél - a nyelvtudás elsajátítása - mindenki számára egyformán elérhető!

 

Mi segíthet hozzá bennünket, hogy ezt tényleg el is higgyük és e szerint tudjunk működni?

 

A SZEMLÉLETVÁLTÁS!

 

A nyelvtanulással kapcsolatos rögzült szemléletmódról fejlődési szemléletmódra kell váltanunk. Ennek segítségével a nehézségek ellenére (sőt, nehéz helyzetekben még inkább!) képesek leszünk fejlődni és nem adjuk fel. Elhisszük, hogy a változás kulcsa bennünk van, képesek vagyunk a nyelvtanuláshoz való viszonyunkon változtatni és bátran kommunikálni egy idegen nyelven.

 

Lássuk, mi is a különbség a két szemléletmód között:

 

 

 

 Kép forrása: kepezdmagad.com

 

De hogyan is lehet belevágni a nézőpontváltásba?

Az alábbi mondatpárok segíthenek elindulni az úton:

 

 

 A szemléletváltás nem könnyű, de még nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy nem érte meg az erőfeszítést!

Ez elsősorban egyéni belső munkát és folyamatos, tudatos jelenlétet igényel részünkről a mindennapokban, van azonban egy-két olyan praktika, ami a nyelvtanulással kapcsolatos szemléletváltásban segíthet:

 1. Keress magadnak egy nyelvtanuló közösséget, ahol támogató közegben, egymást segítve tudtok fejlődni! Az együttműködés segít fókuszálni, felgyorsítja a tanulást és fenntartja a motivációt.
 2. Koncentrálj a kitűzött célra és ne azon görcsölj, hogy meg tudod-e jegyezni a szavakat és a kifejezéseket! 
 3. Légy kitartó és ne add fel! 
 4. Felejtsd el az egódat és ne akarj tökéletes lenni! Az ember nem tökéletes, ezért ha tanulásra adja a fejét, akkor az az út biztosan kanyargós lesz, tele hibákkal és tévedésekkel. Ez így normális. 
 5. Ne hasonlítgasd magadat másokhoz, magadra koncentrálj és arra, hogy minden nap egy kicsit jobban teljesíts, mint korábban. Így az eredmények is jönni fognak, abban biztos lehetsz!
 6. Keresd a lehetőséget, hogy aktívan használhasd a nyelvet!
 7. Merj hibázni! A hibák segítenek a fejlődésben.
 8. Kérj rendszeres visszacsatolást és az értékeléseket fordítsd a javadra, építkezz belőlük! 
 9. Készíts konkrét tervet a tanulásra: mit, mikor és hogyan fogsz csinálni. Egy részletes terv nagyon sokat segíthet abban, hogy a fejedben lévő, tanuláshoz kapcsolódó "massza" konkrét lépések sorozatává váljon. Ezzel egyrészt átgondolásra kerül a kitűzött cél, az idő, amit rászánsz, a félelmek, amik leírva már nem is annyira ijesztőek, illetve azok a lépések, amikkel le tudod győzni az akadályokat és elérheted a célodat.

Hihetetlen sebességgel alakul át körülöttünk minden és mi magunk is folyamatosan változunk, ezért sokkal jobb, ha mi vagyunk azok, akik aktívan meghatározzuk a saját fejlődésünk irányát - legyen szó nyelvtanulásról vagy bármi másról az életünkben.

 

És lehet, hogy ma még nem beszélsz nyelvet. De ha a kezedbe veszed az irányítást, akkor pontosan tudni fogod, hogy az előző mondatban hol van a hangsúly: MÉG nem.

 

Ha szeretnél többet megtudni a szemléletváltásról, akkor ajánlom figyelmedbe Carol S. Dweck: Szemléletváltás - a siker új pszichológiája című könyvét.

 

Tanácsadónk: Tamási Andrea, tulajdonos-ügyvezető,

International Business Communication

www.ibc.co.hu

 

 

 

Cop mortem - új magyar krimi

Igazi szellemi kihívás egy jó krimi megtekintése, végigizgulása, miközben próbáljuk kideríteni, ki lehet vajon a rossz fiú...

Szeptember közepén szinte a semmiből bukkant fel egy új magyar film, a Cop Mortem előzetese, amely a miskolci Cinefest Nemzetközi Filmfesztiválon debütált. A trailert a Youtube-on azóta több, mint 34 ezren látták:

A történet hősei budapesti rendőrök, akik egy rituális gyilkosságsorozat tetteseit üldözik. A nyomozásban végletekig kimerült zsaruk egyszerre vadászok és vadak ebben a játszmában, az áldozatok ugyanis egytől-egyig rendőrök...

A film rendezője, forgatókönyvírója és vágója Kovalik József "Joe", aki több mind 20 éves profi kaszkadőr múltjával otthonosan mozog a filmes akciók világában. Első önálló nagyjátékfilmjében kapásból padlógázzal indít: egy magas fordulatszámon pörgő krimit rendezett Kamarás Iván, Ganxsta Zolee, Anger Zsolt, Gáti Oszkár, Gesztesi Károly, Szabó Győző, Nagy Zsolt, Seprenyi László és Madár Veronika főszereplésével, amelyben a bűnügyi filmekhez képest a szokásosnál jóval több látványos akciójelenet is helyet kapott.

 

 

 

A filmet november 24-től országszerte közel 50 moziban mutatják be, többek között a Cinema City hálózatában is. A vetítési helyszínek részletes listája a film Facebook-oldalán, a https://www.facebook.com/Copmortem címen olvasható.

 

TRAILER

 

Forgalmazza a Pannonia Entertainment

Időtervezés a krónikus-, kiemelten a daganatos betegséggel élőknek

… hogy jusson idő mindenre!

 

A krónikus betegséggel élők nap mint nap nemcsak az egészségükért, hanem a létükért is küzdenek.

A különböző szakemberek által összeállított tippek, ötletek segítségül szolgálhatnak önértékelésük megőrzésében, életminőségük javításában, a betegségből eredő magánéleti-, munkahelyi-, párkapcsolati problémáik orvoslásában, ezen kívül a pszichés egyensúly megteremtésében és a pozitív jövőkép kialakításában.

 

A krónikus betegséggel való küzdelemben nem csak magával a betegséggel kell szembenézni, hanem mindazokkal a módokkal, ahogyan ez az állapot átszövi az ember életét. Annyi dolog megváltozik az első tünetek felbukkanásával, de főként a diagnózis megszületése után.

Az első sokk után – miután minden fellelhető információt magadévá tettél az interneten, azon veszed észre magad, hogy az addig sem unalmas, tétlennek nem nevezhető  életed fenekestül felfordul, és a naptáradban a bevásárlás, a  főzés, az orvos látogatás és kontrollok, az alternatív “ártani biztos nem árt” módszerek  és tornák időpontjai körül kezd el forogni. Itt egy kis késés a munkahelyről, ott egy baráti találkozó ugrik, éjjel jössz rá, hogy ma sem volt időd beszélgetni a  pároddal, a gyerekeket sem láttad este, és máris eltelt a hét.

Mindemellett kellene teljesítened  a munkahelyen, a háztartásban, ha már van gyermeked, anyaként, párod mellett társként, nőként. A huszonnégy óra, ami eddig éppen elegendőnek bizonyult, most már úgy érzed, semmire sem elég.

 

 1. Érd be fél órával kevesebb alvással! Kelj fel mindenki előtt, és tudd le a napi adag tornát, jógát, amíg még alszik a család. Ez a kis idő nem oszt nem szoroz, de ugyanennyi mozgással máris sokat tettél az egészségedért.
 2. Kösd össze a muszáj-dolgokat az új elfoglaltságaiddal. Például, ha van kutyád, és eddig minden este levitted  a kutyafuttatóba, ahol kiszaladgálhatta magát, te meg a telefonodat nyomkodtad közben, most tedd őt sporttársaddá, és menjetek el inkább kocogni.
 3. Ha képes vagy rá, bevásárolni menj kocogva vagy kerékpárral. Ha szeretsz olvasni, tedd ezentúl szobabiciklin.
 4. Ha főzöl, főzz nagyobb adagot, és fagyaszd le a maradékot, jó lesz későbbre.
 5. Egyél sok zöldséget, gyümölcsöt nyersen, kis zabpehellyel, fahéjjal, mazsolával, ezt azonnal eheted, nincs felesleges pepecselés.
 6. Ne félj ételt rendelni, csak jól nézd meg, honnan teszed!
 7. Ha orvoshoz mész, vigyél magaddal laptopot, és dolgozz a váróban-tuti lesz csúszás.
 8. Szerezz be otthon elvégezhető torna-, jóga-, meridián-, csikung programokat, így megspórolod az utazást, és nem kell alkalmazkodnod mások órarendjéhez.

 

Arra viszont éredemes ügyelni, hogy minden a lehető legkényelmesebben idomuljon a megváltozott életstílushoz.

Mindenki véleményét meg lehet hallgatni, de nem kell elfogadni, hiszen a beteg sajátmaga érzi és tudja, neki mi a legjobb.

A környezetében élőknek pedig ezt el kell fogadni fenntartások nélkül, szeretettel.

 

Társszervezetünk, A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány jógatábora

Nyári JÓGATÁBOR Balatonakarattyán csíkunggal, körtánccal és egészségügyi tanácsadással

Időpont:
2016. augusztus 12-14.

Részvételi díj:
20.000,-Ft (2 éjszaka, 7 étkezés, 4 jógafoglalkozás).

Jelentkezés:
telefon: +36/30-816-3335 (Ferencz Anikó)

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. augusztus 8.

A RÁK ELLEN, AZ EMBERÉRT, A HOLNAPÉRT! Alapítvány hétvégi jógatábort szervez Balatonakarattyán.

A gyakorlás és a kötetlen kikapcsolódás, a pihenés és töltekezés az Alapítvány üdülőjében, csendes, nyugodt környezetben (távol az autók, a vonat, és a zajos nyaralóhelyektől) kerül megrendezésre.

A programokhoz a nyaraló saját kertje és a balatoni kellemes atmoszféra biztosít ideális lehetőséget. Az 5 ősi elem (föld, víz, tűz, levegő, tér (űr) természetes jelenléte segíti a harmónia megteremtését, a pihenést, regenerálódást.

Szállás az Alapítvány üdülőjében igénybe vehető, ami a közös légtérben elhelyezett ágyakon történik. 2 szintes a ház, az alsó térben 5 személy, a felső térben 4 személy fér el. Sátor felállítható a kertben, ha valaki szereti a nomád életformát.

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt, nem szükséges semmilyen előképzettség.

A tábor költsége: 20.000,-Ft/fő. Ez tartalmazza a szállást, az étkezéseket és a jógaórákat is.

Jelentkezés 10.000,-Ft előleg befizetésével történik.

Jóga, relaxáció, pránajama (légzőgyakorlat)

Péntek: 16.00 órától
Szombat: 10.00 órától és 16.00 órától
Vasárnap: 10.00 órától

Menü (az ételallergiát kérjük előre jelezni!):

Péntek:

Ebéd 13.00 óra:
korianderes paradicsomos vöröslencseleves
zöldséges fasírt salátával

Vacsora: 18.00 óra:
sütögetés a kertben, zöldségek, szalonna, csirkemell, hagyma, burgonya, kis vörös borozással

Szombat:

Reggeli 8.00-9.00 óra:
gyümölcsös zabkása
pirítós, vaj, lekvár
tea, kávé, citromos víz

Ebéd 13.00 óra:
cukkini krémleves feketeribizlivel
besameles édeskömény
gyümölcsös pohárkrém

Vacsora 18.00 óra:
bográcsozás, francia lecsó padlizsánnal, cukkinivel, kölessel

Vasárnap

Reggeli 8.00-9.00 óra:
zöld turmix, kakukkos kenyér, szardíniakrém pirítóssal
pirítós, vaj, lekvár
tea, kávé, citromos víz

Ebéd 13.00 óra:
zöldbableves, virslivel, tormával
zöldséges tészta

Tervezett programok:

- jóga a szabadban, eszközök segítségével (heveder, jóga tégla, hengerpárna). Ászanák, légző gyakorlatok és relaxáció
- csíkung foglalkozás, este körtánc (Kerényi Ágnes)
- szabad kötetlen beszélgetések, időtöltés
- schüssler só tanácsadás, természetes szépségápolás (Kerényi Ágnes)
- pihenés, nyaralás, fürdőzés
- séta a Balaton magas parton, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tóra, séta Akarattyára
- esti sütögetés, tábortűz.

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket: Juhász Szilvia, Ferencz Anikó

Iratkozzon fel hírlevelünkre!