Nézőpontváltó® köszöntők

"A Nézőpontváltó® csapat tevékenysége arra irányul, hogy szemléletváltásra biztasson, és abban praktikusan segítsen. Felhívják a figyelmet arra, hogy az emberek álljanak önmagukhoz másként, mint addig! Vigyázzanak arra a testre, ami az övék! Próbálják az adottságaikból a lehető legtovább a lehető legjobbat kihozni! De ha mindazok ellenére mégis megbetegednének, akkor tudják, kikhez, hova fordulhatnak támogatásért, kik nyújtanak segítő kezet.”

Dr. Borbényi Erika, Szedlacsek Emília és Sári Edina köszöntő üzenete az oldalra látogatóknak.

 

Tovább olvasom

Bemutatkoznak a Nézőpontváltók - Gallyas Györgyi, gyógyszerész, patikavezető

Tovább olvasom

Bemutatkoznak a Nézőpontváltók - Dr. Tóthné Lacza Zsuzsanna, mellrákrehabilitációs szakember

25 évvel ezelőtt, a rákelleni küzdelem hőskorában élt egy, a harmincas éveinek közepét taposó asszony, Zsuzsa, aki munkája révén intim viszonyba került mellrákbetegségben érintett hölgyekkel, akiknek amputálták, vagy részben csonkolták női büszkeségük legfőbb vélt értékeit.

A mellműtött nők nemcsak a külvilág, hanem még saját párjuk előtt sem merték felvállalni torznak gondolt testüket, emiatt önbecsülésük is megnyomorodott, amit Zsuzsa észrevett és saját, érzékeny és segítő személyiségéből fakadóan nagy empátiával orvosolni kezdett.

Szakmai segítséggel létrehozott egy boltot, ahol a mellműtött hölgyek orvosi rendelvényre beszerezhették protézisüket, melltartóikat, és Zsuzsa bátorító szavaival a lelkükben távozhattak.

A Kékgolyó utcai Anita üzlet a mellrákellenes küzdelem központja lett, Zsuzsa segítő tevékenysége pedig fogalommá vált az országban, nők ezreinek lelkét és életét menti nap mint nap, amikor azok kimerítő zarándoklásuk után biztos menedékre találnak nála. Nála minden elérhető, amire egy testet-lelket megnyomorító helyzetben szükség lehet, a jó szót is beleértve.

Egy idő után azonban rájött, hogy egyedül kevés abban a harcban, amely folyamatosan újratermeli a sebesült katonákat, és országjáró útja során maga mellé állította az akkor alakuló rákbeteg klubokat.

Célul tűzte ki maga és kollégái elé, hogy a hozzájuk forduló asszonyok megnyíljanak, el tudják fogadni és fogadtatni a saját testüket és elhiggyék, hogy értékük a mellük elvesztésével nem csökkent, hanem a sebesülés harci vértet von a lelkükre.

 

Az ő személyes anyagi támogatásával készült a kultikus Apolka, és 2015-ben ismét személyes támogatóként állt egy rákbetegekről forgatott film stábja mellé, mert számára minden nő minden időben egyformán fontos.

 

44 éve él boldog házasságban, két lánya, öt fiúunokája van, akikért képes éjjel sütit sütni, nappal focizni velük, vagy akár kontinenseket átrepülni, hogy meséivel álomba ringassa őket.

 

Remek barát, jó vezető és segítőkész kolléga.

 

A szöveg Dr. Tóth Lászlóné Aranyanyu-díj jelölésére született - a szerk. -

 

Bemutatkoznak a Nézőpontváltók - Dr. Darnói Tibor, holisztikus orvos

1993-ban szereztem általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Hat év idegsebészeti munkát követően a gyógyszeriparban dolgoztam értékesítési- és marketing területen, majd letettem a háziorvosi szakvizsgát.

A komplementer medicina elkötelezettje vagyok.

Életem elmúlt közel húsz évét meghatározta az a szellemi út, amely tanulmányokban és napi szintű lelki-szellemi gyakorlatokban, meditációkban bontakozott ki. Ennek, tanulmányaimnak és gyakorlati tapasztalatomnak köszönhetően mély-holisztikus szemlélettel közelítek a szakmai és a hétköznapi kérdések felé, amelyek ennél fogva számomra különleges összefüggésekben tárulnak fel.

Személyes és csoportos keretek közt - nem kizárólagosan, de döntően - daganatos betegek számára tartok konzultációkat. Ezek során feltárom a testi-lelki- szellemi folyamatok hátterét, miként őrizhető meg vagy állítható helyre az egyensúly, amely nélkül a gyógyulás nem érhető el.

A klasszikus medicina és az alternatív gyógymódok ötvözésével, gyakorlati útmutatóval, komplex terápiás javaslattal segítek a betegségek megelőzésében, illetve a gyógyulás útjára lépni. Az általam képviselt témák vonatkozásában kiemelt fontossággal bír a hitelesség, amit én életvitelemnek és megtapasztalásaimnak köszönhetek. Ezért hálás vagyok mindazoknak, akik az utamat segítik és támogatták!

Bemutatkoznak a Nézőpontváltók - Rippel Ferenc artistaművész, az ÉletmódVáltó csapat vezetője

Rippel Ferenc - állami díjjal többszörösen kitüntetett, kilencszeres világrekorder - artistaművész vagyok.

Számtalanszor utaztam körül a Földet, a világ szinte minden szegletében megfordultam már, és azon a több mint tízezer előadáson, amit eddig a színpadon töltöttem, nézők millióit kápráztattam el. Utazásaim során rengeteg tapasztalatot, élményt és inspirációt kaptam, amit igyekeztem feldogozni, hasznosítani és most, az ÉletmódVáltó program egyik vezetőjeként megosztani veletek.

 

A sok-sok információból a számomra legeslegfontosabbnak azt szűrtem le, hogy mindenhol az ember számít. Az emberi lét és annak mivolta, minősége. Jártam nagyon gazdag országban, ahol a betegség ugyanolyan rossz és nehéz volt, mint a legszegényebb országban. Rájöttem, hogy a jólét csak egy bizonyos fokig felel az emberi egészségért. A legtöbbet mi magunk tehetjük magunkért.

 

Megelőzni a bajt sokkal egyszerűbb, mint kilábalni a betegségből. Ennek egyik módja a Keto. Az elmúlt években - a fellépéseim mellett - a szabadidőmben több ezer órányi kutatómunkát végeztem az egészséggel kapcsolatban különböző országokban, városokban, az utcákon, házakban, könyvtárakban és persze az interneten, mire rájöttem, hogy erről a módszerről nagyon sok információ kering körülöttünk, csak nem tudunk róla. Információ arról, hogyan éljünk. Mégpedig boldogan és egészségesen. Merthogy a kettő nagyon szorosan összefügg.

 

Az írásaim célja az, hogy csokorba szedve megmutassam azokat a fontos, de eltitkolt, vagy nem nyilvános tudást, amitől biztosan jobbá, szebbé, vidámabbá, hosszabbá és egészségesebbé tehető az életed, és legfőképpen lehetőséget adok arra, hogy messziről elkerüld az orvosi- és kórházi kezeléseket, és a ránk, magyarokra jellemző felesleges, indokolatlan gyógyszerszedést.

 

Bemutatkoznak a Nézőpontváltók - Dr. Tőkés Tímea, orvos rezidens, rákkutató

Több mint hat éve kezdtem meg klinikai kutatásaimat, még orvostanhallgatóként, a Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinikáján és Nukleáris Medicina Tanszékén. 

Kutatásaim során multidiszciplináris megközelítésben vizsgáltam a daganatterápia sikerét meghatározó tényezőket. 2012 szeptemberétől a Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskolájának Onkológia Programjában folytattam kutatómunkámat, disszertációmat 2016-ban védtem meg. Jelenleg korábbi kutatóhelyemen, a Semmelweis Egyetem Onkológiai Központjában dolgozom klinikai onkológus rezidensként. 
 
A Nézőpontváltó Egyesületben a tudományos kutatás világát szeretném megszerettetni az érdeklődőkkel. Az onkológia jelenleg a legdinamikusabban fejlődő orvosi diszciplína, az új fejlesztések és kutatások a daganatos betegségek elleni minél hatékonyabb fellépést szolgálják. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a hatékony daganatterápia nem csupán az alkalmazott kezelésen, de magán a betegen is múlik.
Egyrészt a kezelés sikerességét nagyban befolyásolja a betegség korai felismerése, a Nézőpontváltó Egyesületben pedig a prevencióra és a szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Emellett a lelki egyensúly és megfelelő pszichoszociális támogatás szintén alappillérei az onkoterápia sikerességének.
A művészetek, így a színház világa nagy segítséget nyújthat a betegek és hozzátartozóik számára. 
Hiszen, ahogy Peter Brook mondta: "A színház mindenekelőtt az élet.".

 

Bemutatkoznak a Nézőpontváltók - Dr. Borbényi Erika, általános szakorvos, palliatív orvos, Semmelweis Egyetem klinikai onkológus főorvos - Onkológiai Gondozó

Részese vagyok küzdelmeiknek, enyhítem szenvedéseiket, többedmagammal társként mellettük állok nehéz és szép pillanataikban egyaránt. A kezdetektől kristálytisztán látszott, mennyivel egyszerűbb lenne megelőzni. Mennyivel egyszerűbb lenne korrekt ismeretekkel egészségtudatosan kivédeni, ami kivédhető, és szelídíteni, ami szelídíthető, és megharcolni azt, ami megharcolható. És igenis szerepünk van a saját egészségünk megőrzésében, vagy visszaállításában.

Én hiszek a tudatosságban, és a tudásban, hiszek a művészet formáló erejében, hiszek a meditatív elmélyülés, a teljes belefeledkezés örömének harmonizáló és gyógyító erejében. És hiszek abban is, hogy mi mindannyiunk tehetünk valamit, hogy visszaszorítsuk ezt a nehéz, sok szenvedést okozó betegséget

Bemutatkoznak a Nézőpontváltók - Dr. Kegye Adrienne pszichoterapeuta, sugárterapeuta szakorvos

"Az ember mindent nélkülözhet, csak a másik embert nem. Különösen a betegségben tanuljuk meg, milyen nagy szükségünk van a másik emberre." Paul Valéry

A “Nézőpontváltó” azt jelenti a számomra, hogy hamarabb ismerjük fel egészségünk fontosságát, mint egy átmeneti vagy tartós betegség következtében való elvesztésekor.

Keressük meg önmagunk, munkánk, családunk, szabadidőnk és testünk-lelkünk harmóniáját! Fedezzük fel egészségünk forrásait és bővítsük újakkal.  Mindez segít életünk kiteljesítésében, Egész-ségünk megőrzésében és betegség esetén a hatékony megbirkózásban.

A belső harmónia megteremtéséhez, a lelki panaszok és tünetek csökkentéséhez nagyban hozzájárulhat a megfelelő pszichoterapeuta segítsége.

Félelem, bizonytalanság, harag, fájdalom lehangoltság, bezárkózottság...

Életkedv - kapcsolatteremtés - megküzdés - elfogadás - belső források

A daganatos- és más krónikus betegség megelőzéséhez törekedjen a lehető legaktívabb életre, a mindennapok egész-séges teljességére!

Ebben segítek.

 

 

Bemutatkoznak a Nézőpontváltók - Dr. Prezenszki Zsuzsanna, pszichoonkológus

Pályaválasztásomat, és azóta közel negyedszázados pszichiáteri működésemet a test – lélek – szellem egészében rejlő bámulatos erő, és kiaknázási lehetőségének felfedezése határozza meg.

A bennünk megbúvó erőforrások felismerését és hatékonnyá tételét mindennapjainkban sokszor egy egyszerű nézőpontváltás indítja el.

Szabadidőmben ha csak tehetem, férjemmel az erdőt járom – egy kellemes túra után egészen más nézetből látom a dolgokat.
A Nézőpontváló Egyesület munkájához azokkal az ismereteimmel és tapasztalataimmal járulok hozzá, amit a lelki tényezők szerepe jelent az  egészség helyreállításában és  megőrzésében.

Bemutatkoznak a Nézőpontváltók - Eliza Bliss, egészségnagykövet

Eliza Bliss vagyok, mélyhegedűművész. Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szereztem klasszikus mélyhegedű-művész diplomát, szimfonikus zenekari zenész voltam.

Két fiam születése óta elektromos mélyhegedű szólistaként dolgozom - angliai kezdés után hazaköltözve - itthon.


2015. decemberében a Papp László Budapest Sportarénában a Vasovski Symphonic sztárvendége voltam és a Magyar Virtuózok kíséretében játszhattam 7000 ember előtt. Első szólóalbumom Reflections címmel jelent meg magánkiadásban 2015 novemberében. Borvacsorákon, esküvőkön, városi rendezvényeken lépek fel pop-, rock-, funky-, és jazz stílusú zenékkel.

A hivatás-anyaság koordinátarendszerben az egymást segítő folyamatok rekreációs hatásában hiszek.

Akkor vagyok mosolygós édesanya, ha zenélhetek. Akkor tudok lélekhez-szólóan zenélni, ha anyaként átadom magam a behelyettesíthetetlen pillanatoknak.

Bemutatkoznak a Nézőpontváltók - Szendi Horváth Éva

Tizenöt éven át a MOKÉP sajtó- és propaganda osztályán dolgoztam, majd sok hajtűkanyar után 34 évesen, kétgyerekes anyaként elvégeztem a MÚOSZ újságíró iskoláját.

1993-ban bekerültem az első bulvárlap, a BLIKK alapcsapatába, majd 1996-ban nagy levegőt véve szabadúszó lettem, azóta kultúrával és életmóddal foglalkozó újságíróként keresem a kenyeremet.

Jelenleg a Diplomata Magazin újságírója és a Pesti Divat főszerkesztő-helyettese vagyok, de a téli hónapokat Új-Zélandon a fiamnál és kislányunokáimnál töltöm mintegy alkotói szabadságként. Mert megérdemlem.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!